De eerste kinderraadsvergadering van het nieuwe schooljaar in de gemeente Maasgouw vond plaats op woensdag 20 oktober. Zo’n eerste kinderraadsvergadering is altijd bijzonder. Tijdens deze vergadering worden de nieuwe kinderen bij de kinderraad geïnstalleerd en benoemd. Daarmee is de Maasgouwse kinderraad weer op volle sterkte.

Installatie

De kinderraadsvergadering kenmerkte  zich door het aftreden van de kinderburgemeester Xant Veugen. Xant was één van de initiatiefnemers van de kinderraad en de eerste kinderburgemeester van Maasgouw. Bij zijn afscheid vertelde hij trots te zijn op wat de kinderraad bereikt had in zijn eerste jaar en sprak het vertrouwen uit in zijn opvolger Lars Boonen. Vervolgens installeerde burgemeester Stef Strous de negen nieuwe kinderraadsleden en benoemde twee nieuwe wethouders, een griffier en een persvoorlichter. Tenslotte vond de benoeming van Lars Boonen plaats.

Global Goals

Nadat burgemeester Strous hem de ambtsketen omgehangen had, werd Lars verrast met de benoeming tot Ambassadeur Global Goals. Hiertoe speldde Strous hem de Global Goals speld op. Na ontvangst van de voorzittershamer werd de raadsvergadering voortgezet onder leiding van de nieuwe burgemeester Lars Boonen.

Kinderraad

De gemeenteraad vindt het belangrijk om goed te luisteren naar de mening van kinderen en jongeren en om hen actief te betrekken bij gemeentelijke plannen en de lokale democratie. Dit gebeurt onder meer met een kinderraad. Zo was ditmaal een agendapunt het verbod op het oplaten van ballonnen. Door de raad is de Algemene plaatselijke verordening recent aangepast en is het niet meer toegestaan in de gemeente Maasgouw ballonnen op te laten. Aan de kinderraad is gevraagd om eens mee te denken over alternatieven voor het oplaten van ballonnen. Tijdens de volgende kinderraadsvergadering  op 15 december staat dit onderwerp opnieuw op de agenda.

Social media

De activiteiten van de Kinderraad Maasgouw zijn ook te volgen op Facebook.

Vragen en opmerkingen

De organisatie van de kinderraad is in handen van de Werkgroep Kinderraad. Heeft u vragen dan kunt u terecht bij Mikal Peters (m.peters@gemeentemaasgouw.nl) en Belinda Bakkes (b.bakkes@gemeentemaasgouw.nl). Indien nodig kunnen zij u in contact brengen met de juiste persoon binnen de Werkgroep Kinderraad.

Bekijk hier de video van ML5 over de installatie van de kinderraad: