HOME  |  Wonen & Leven  |  Wateroverlast Maasgouw

Wateroverlast Maasgouw

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws en ontwikkelingen rondom het hoogwater.

 • Verlenging aanvraagtermijn vergoeding Nationaal Rampenfonds/Giro 777 tot 1 september

  (20-08-2021)

  Gedupeerden van waterschade in Limburg krijgen langer de tijd om hun aanvraag voor een tegemoetkoming van 1000,- euro in te dienen. Giro 777 en gemeenten verlengen de aanvraagtermijn vanwege de vakantieperiode en de impact en gevolgen van de overstroming.

  Lees verder
 • Kabinetsbesluit tegemoetkoming schade watersnood Limburg

  (19-08-2021)

  Het kabinet heeft ingestemd met de schaderegeling om tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen in juli dit jaar.

  Lees verder
 • Meldpunt voor schade door hoogwater Limburg

  (12-08-2021)
  retentiebekken

  Mensen, organisaties en bedrijven die door de overstromingen in Limburg vorige maand schade hebben opgelopen die niet gedekt wordt door een verzekering kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Lees verder
 • Actie Nationaal Rampenfonds voor schade hoog water

  (06-08-2021)

  Het Nationaal Rampenfonds zamelt geld in voor de overstromingsramp in Limburg. Dat gebeurt via gironummer 777. De teller staat al op ruim 10 miljoen euro. Veel donateurs willen dat het geld naar inwoners gaat die grote schade aan hun woning hebben door de overstroming. Heeft u ook water in uw huis gehad? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gift van 1.000 euro. 

  Lees verder
 • Opruimacties Natuurmonumenten

  (02-08-2021)

  Ook in de natuurgebieden langs de Maas is veel rommel en vooral veel plastic achtergebleven na het hoogwater. Terreinbeheerder Natuurmonumenten kan hulp goed gebruiken en organiseert daarom opruimacties.

  Lees verder
 • Schaderegeling via Rampenfonds

  (23-07-2021)

  De Limburgse gemeenten gaan met het Rampenfonds in gesprek over de schaderegeling en hoe dit georganiseerd gaat worden. Zodra dat duidelijk is, gaan we actief communiceren wat de criteria zijn om in aanmerking komen voor een bijdrage en hoe deze aangevraagd moet worden. De komende weken verwachten we daarover uitsluitsel. We vragen u de berichtgeving hierover af te wachten.

 • Opruimwerkzaamheden hoogwater

  (23-07-2021)
  opruimwerkzaamheden hoogwater

  De gemeente is druk bezig met het opruimen van zwerfafval. In de jachthavens is erg veel puin achtergebleven na het hoogwater van een week geleden. Hiervoor worden machines ingezet. Ook op andere plekken ligt nog veel zwerfvuil. Hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. 

  Lees verder
 • Burgemeester bedankt iedereen voor inzet tijdens hoogwater

  (23-07-2021)

  Ook onze mooie gemeente is getroffen door het snel stijgende water. Het water steeg zo hoog dat er knelpunten zichtbaar werden, in Ohé en Laak, Heel, Linne en Wessem. Medewerkers van de buitendienst stelden alles in het werk u te beschermen tegen het hoge water. Veel inwoners en het leger zijn ons te hulp geschoten. Gezamenlijk heeft iedereen dag en nacht door gewerkt om het stijgende water zo veel mogelijk buiten de deur te houden. Door deze unieke samenwerking zijn we daarin behoorlijk geslaagd.

  Lees verder
 • Opruimen: hoe staat het ervoor?

  (22-07-2021)

  Door de buitendienst wordt hard gewerkt om het 'grote puin' op te ruimen dat de Maas heeft achtergelaten. Heeft u ook al materiaal verzameld langs de Maas? Let dan wel goed op uw veiligheid.

  Lees verder
 • Toegankelijkheid wegen en zwerfvuil

  (20-07-2021)

  Er wordt hard gewerkt om de wegen weer toegankelijk en schoon te maken. Ook worden de wegen en dijken gecontroleerd.

  Lees verder
 • Intrekkingsbesluiten Noodverordening Hoogwater

  (20-07-2021)

  De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de Noodverordeningen Hoogwater ingetrokken.

  Lees verder
 • Natuurgebieden langs Grensmaas voorlopig nog afgesloten

  (19-07-2021)

  16.00 uur: De natuurgebieden van Natuurmonumenten langs de Grensmaas blijven voorlopig afgesloten voor publiek. We roepen iedereen op om (nog) niet naar onze gebieden te komen, ook niet om te helpen met opruimen. Eerst inventariseren boswachters of de terreinen veilig te betreden zijn. Daarna kunnen we zeker hulp gebruiken. 

  Lees verder
 • Samen maken we Maasgouw schoon! Helpt u mee?

  (19-07-2021)
  afval

  13.00 uur: Er is véél afval op sommige plekken. De Maas heeft flink wat rommel meegenomen en achtergelaten in Maasgouw. ‘Hoe wordt dit opgeruimd?’ en 'kunnen wij helpen' zijn veelgestelde vragen. Wilt u helpen? Graag! 

  Lees verder
 • Opruimen en eerste nazorg

  (19-07-2021)
  Linne zondag

  12.00 uur: Inmiddels heeft gemeente Maasgouw code groen bereikt wat het hoogwater in de Maas betreft. Het water trekt zich flink terug en de meeste inwoners zijn terug naar hun woning. We beginnen langzaam aan vooruit te kijken. Hoe gaan we om met al dat afval dat boven is komen drijven en wanneer kunnen we weer gebruik maken van de wegen?

  Lees verder
 • Water in Maasgouw ruim twee meter gezakt

  (18-07-2021)
  jachthaven Stevensweert

  19.00 uur: De stand van de Maas in Stevensweert is momenteel 23,59 meter boven NAP. Dit is ruim 2 meter lager dan de waterstand tijdens de piek in de nacht van vrijdag op zaterdag. We zitten nog steeds in code geel wat betreft de waterstand, maar in de loop van de avond wordt verwacht dat Maasgouw afzakt naar code groen.

  Lees verder
 • Checklist voor terugkeer naar huis

  (18-07-2021)
  wateroverlast

  15.00 uur: Zondagmiddag is bekend geworden dat de evacués van de Sluisweg in Osen weer naar huis mogen. Het gebied is veilig genoeg. De noodverordening blijft wel van kracht en alleen bewoners worden toegelaten tot dit gebied.

  Lees verder
 • Bewoners Sluisweg Osen mogen terug naar huis

  (18-07-2021)
  retentiebekken Beegden

  13.30 uur: Het water in de retentiebekken bij Beegden/Heel zakt. Het gebied is veilig genoeg voor de evacués van de Sluisweg in Osen om weer terug te keren naar huis. 

  Lees verder
 • Controle gas en elektra bij terugkeren naar woning

  (18-07-2021)
  Wateroverlast woning

  12.00 uur: Door hoogwater hebben verschillende mensen de afgelopen dagen hun huis moeten verlaten. Het is belangrijk dat bewoners goed geïnformeerd worden over hoe ze hun gas en elektra weer veilig aansluiten als ze op een later moment terugkeren naar hun woning.

  Lees verder
 • Het water zakt gestaag in Maasgouw

  (18-07-2021)
  Linnerweerd

  11.30 uur: Het water van de Maas blijft gestaag zakken in de gemeente Maasgouw. Momenteel zitten we in code geel wat betreft de waterstand. Er verschijnt veel afval langs de oevers. Het algemene beeld is rustig. Wel zijn er nog enkele aandachtspunten.

  Lees verder
 • Stand van zaken zaterdag

  (17-07-2021)
  landschap

  21.00 uur: Het waterpeil in de Maas blijft zakken. Momenteel zitten we nog in code oranje wat betreft de waterstand. In de loop van de (late) avond wordt verwacht dat Maasgouw afzakt naar code geel. Hierbij zetten we de stand van zaken op een rij. 

  Lees verder
 • VIDEO - Reportage burgemeester Strous vanuit Linne

  (17-07-2021)

  16.30 uur: Zware regenval zorgt voor gigantische problemen in geheel Limburg. Straten en huizen staan blank, kelders zijn volgelopen en inwoners geëvacueerd. Het regent inmiddels niet meer, maar de overlast is nog lang niet voorbij. In de gemeente Maasgouw zakt het water langzaam. ML5 sprak over de laatste stand van zaken in de gemeente Maasgouw met burgemeester Stef Strous.

  Lees verder
 • Advies over moestuinen, slib en vee

  (17-07-2021)

  17.00 uur: Veel regen zorgt voor hoge waterstanden in Maas, zijrivieren en beken in Limburg. Hierdoor adviseren we mensen dringend rekening te houden met de volgende zaken om gezondheidsklachten te voorkomen.

  Lees verder
 • Schade aan uw eigendom?

  (17-07-2021)

  14.00 uur: Het hoogwater kan schade aan uw woning, bedrijf of andere eigendommen hebben veroorzaakt. Wat de precieze omvang is van de financiële schade, wordt echt duidelijk als de gebouwen droog zijn en de schade-experts zijn langsgekomen. Hoe gaat u hiermee om? 

  Lees verder
 • Weghalen van wegafzettingen en zandzakken

  (17-07-2021)
  wegafzetting

  13.45 uur: Het waterpeil in de Maas zakt bij Maasgouw. Hierdoor komen de eerste vragen binnen over het verwijderen van de wegafzettingen en de zandzakken. Deze blijven zeker tot het begin volgende week staan.

  Lees verder
 • Kelder vol met water? Wacht met leegpompen!

  (17-07-2021)
  waterstand Wessem

  10.30 uur: Het waterpeil bij Wessem is afgelopen nacht zo'n 20 cm gezakt. Is uw hele kelder volgelopen? Dringend advies om ondanks het zakkende waterpeil te wachten met leegpompen in verband met instortingsgevaar. De buitendruk op uw woning wordt dan hoger dan de binnendruk, vanwege het grondwaterpeil dat nog niet gedaald is. Als er sprake is van 'een laag water' dan kunt u uw kelder wel leegpompen.

 • Heeft u een luisterend oor nodig?

  (17-07-2021)

  10.00 uur: Wilt u uw verhaal kwijt over de watersnoodramp? Bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies? Neem dan contact op met Slachtofferhulp, via telefoonnummer 0900-0101 of het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg via telefoonnummer 088 - 65 60 600.

 • Piek hoogwater heeft Maasgouw bereikt

  (17-07-2021)
  maas bij nacht

  01.30 uur: De piek van het hoogwater in de Maas in Maasgouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag bereikt. Maar voor de gemeente geldt nog steeds code rood.

  Lees verder
 • Kwelwater in de gemeente Maasgouw

  (16-07-2021)

  21.30 uur: Op verschillende plaatsen in de gemeente ontstaat kwelwater. Dit is grondwater dat onder druk uit de grond komt. Er komen bij de gemeente berichten binnen van inwoners die zich zorgen maken over de dijk in Ohé en Laak. Ook hier is sprake van kwelwater. Uit voorzorg is de dijk aan de Contelmostraat in Ohé en Laak door middel van big bags en doeken verstevigd.

  Lees verder
 • VIDEO: maatregelen hoogwater gemeente Maasgouw

  (16-07-2021)

  21.00 uur: In onze gemeente zijn verschillende maatregelen genomen om de gevolgen van het hoogwater zo veel mogelijk te beperken. In de video van ML5 wordt door burgemeester Stef Stous een toelichting gegeven op de maatregelen.

  Lees verder
 • Gouverneur brengt bezoek aan Maasgouw

  (16-07-2021)
  gouverneur en burgemeester

  21.00 uur: De Commissaris van de Koning, Johan Remkes, heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Maasgouw. Samen met burgemeester Stef Strous bracht hij een bezoek aan Wessem om daar de situatie ter plekke te bekijken. Ook kreeg hij uitleg over de maatregelen die genomen zijn.

  Lees verder
 • Callcenter gemeente ook komende nacht weer bereikbaar

  (16-07-2021)
  Paaltje

  19.00 uur: Vanwege het hoogwater is ons callcenter ook komende nacht bereikbaar. U kunt ons de hele nacht bereiken via het telefoonnummer 0475 85 25 00.

 • Kademuur Wessem

  (16-07-2021)
  dijk Ohé en Laak

  18.30 uur: Het plaatsen van de big bags met zand langs de kademuur in Wessem is afgerond. Uit voorzorg worden hier big bags geplaats. Over een lengte van 800 meter zijn big bags geplaatst. Op dit moment gaan we er niet vanuit dat het water over de kademuur zal komen. Inwoners en bedrijven kunnen natuurlijk zelf bepalen of ze extra maatregelen nemen.

  Lees verder
 • Vee in de weilanden

  (16-07-2021)
  vee in weilanden

  18.30 uur: Bij de gemeente komen berichten binnen van mensen die zich zorgen maken om het vee dat nog in weilanden staat. Alle beheerders van de dieren zijn door de gemeente benaderd.

  Lees verder
 • Situatie Sleybeek in Heel

  (16-07-2021)
  Sleybeek

  16.15 uur: In Heel worden op dit moment maatregelen getroffen om het waterpeil van de Sleybeek te verlagen. Het water stijgt daar omdat er een defect is aan de aanwezige pomp. UPDATE: dit is inmiddels opgelost.

  Lees verder
 • Burgemeester stelt nieuwe noodverordening vast

  (16-07-2021)
  Wessem

  15.00 uur: De burgemeester heeft op vrijdag 16 juli een nieuwe noodverordening vastgesteld. De nieuwe noodverordening zorgt ervoor dat de gemeente een grondslag heeft om ramptoeristen te weren in de gebieden die in de noodverordening worden genoemd. Het gaat dan om een gedeelte van Wessem, Ohé en Laak en Stevensweert.

  Lees verder
 • Heeft u zandzakken nodig?

  (16-07-2021)
  zandzakken

  13.30 uur: Heeft u zandzakken nodig om uw huis te beschermen tegen het hoge water? Dan kunt u hiervoor terecht bij de gemeenteloods in Panheel.

  Lees verder
 • Nieuwe situatie hoogwater Maasgouw

  (16-07-2021)
  Beegden

  10.30 uur: Maasgouw heeft een spannende nacht achter de rug. De enorme regenval heeft gezorgd voor een extreem hoge waterstand in de Maas. Voor Maasgouw geldt nog steeds code rood.

  Lees verder
 • L1 nu ook calamiteitenzender voor Limburg-Noord

  (16-07-2021)

  08.00 uur: L1 is ook calamiteitenzender voor Veiligheidsregio Limburg-Noord, waar Maasgouw onder valt. De Veiligheidsregio Limburg-Noord komt op L1 Radio elk kwartier met een update over de ontwikkelingen.

  Lees verder
 • Publieksnummer geopend voor vragen over wateroverlast

  (16-07-2021)

  08.00 uur: Sinds vanmorgen is een informatienummer geopend voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord, naast de publieksinformatienummers van de gemeenten, het algemene publieksnummer 0800-1351 voor informatie over hoogwater en wateroverlast beschikbaar. Veiligheidsregio Zuid-Limburg hanteert hetzelfde publieksnummer.

  Heeft u vragen? Bel dan 0800 - 13 51.

 • Big bags geplaatst bij kademuur Wessem

  (16-07-2021)
  Wessem

  07.15 uur: Het water in de Maas bij Wessem stijgt snel. De piek verwachten we vandaag tussen 18.00 en 19.00 uur. Om wateroverlast te voorkomen, worden er grote big bags zand geplaatst langs de kademuur.

  Lees verder
 • Extra maatregelen

  (16-07-2021)

  03.00 uur: Gedurende de avond/nacht worden er nog enkele maatregelen genomen. Het gaat om het plaatsen van een coupure en dijkversterking.

  Lees verder
 • Stand van zaken wateroverlast

  (15-07-2021)

  23.30 uur: In Maasgouw maken we ons op voor een spannende nacht. De enorme regenval heeft gezorgd voor een extreem hoge waterstand in de Maas. Vanaf vanavond is er  sprake van 'code rood' voor Maasgouw. Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen om de overlast te beperken en gevaarlijke situaties te voorkomen. We zetten de maatregelen en stand van zaken van vandaag op een rij.

  Lees verder
 • Noodverordening afgekondigd

  (15-07-2021)

  19.30 uur: De burgemeester heeft een noodverordening afgekondigd. Dit wordt gedaan vanwege de ernstige dreiging van hoogwater in gemeente Maasgouw. 

  Lees verder
 • Callcenter vannacht bereikbaar

  (15-07-2021)

  19.00 uur: Vanwege de noodsituatie is ons callcenter bereikbaar. U kunt ons de hele nacht bellen via 0475 - 85 25 00.

 • Afgesloten wegen vanwege wateroverlast

  (15-07-2021)

  UPDATE 23 juli: alle wegen die vanwege het hoogwater waren afgesloten, zijn weer open voor verkeer.

  14.00 uur: Een aantal wegen is afgesloten vanwege het hoge water. Deze zijn hieronder te vinden. De wegen blijven zeker tot na het weekend afgesloten. Aan het begin van de week wordt opnieuw bekeken wanneer de wegen open kunnen. 

  Lees verder
 • Code rood: evacuaties en andere maatregelen

  (15-07-2021)

  14.00 uur: Tussen vanavond en vrijdagmiddag wordt het hoogste waterpeil van de Maas verwacht. Momenteel stijgt het water behoorlijk snel. Uit voorzorg zullen enkele panden gelegen nabij de Maas geëvacueerd  worden. Ook zullen er extra verkeersmaatregelen genomen worden. Er is nu nog sprake van code oranje, maar dit wordt ‘code rood’ voor Maasgouw. We nemen nu zoveel mogelijk maatregelen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

  Lees verder
 • Wateroverlast in Maasgouw

  (14-07-2021)
  wateroverlast

  14.15 uur: Het regent veel en er wordt nog meer regen verwacht. Dit zorgt voor hoge waterstanden in de Maas, de zijrivieren en andere beken in heel Limburg. Ook in Maasgouw. Daarom worden er nu maatregelen genomen om de overlast te beperken en gevaarlijke situaties te voorkomen.

  Lees verder