De huisvesting van een groot deel van de verenigingen in Wessem vindt plaats in gedeeltelijk sterk verouderde accommodaties. 

Het gaat om:

  • De Harmoniezaal aan de Wallenstraat
  • Accommodatie Wisheim aan de Kloosterlaan
  • Sporthal de Tump aan de Thornerweg
  • Jeugdhuis de Sprong, eveneens aan de Thornerweg

In opdracht van de gemeenteraad wordt een plan uitgewerkt waarbij de verenigingen gehuisvest worden aan de Thornerweg. Hierin staat (kort samengevat) het volgende:

  • Sporthal De Tump wordt verbouwd.
  • Tafeltennisvereniging Westa zal ook gebruik maken van deze accommodatie.
  • Jeugdhuis de Sprong blijft onveranderd.
  • Op het trapveldje naast het Jeugdhuis komt een cultuurhuis voor de gebruikers van de Harmoniezaal.
  • Achter het Jeugdhuis blijft ruimte voor het organiseren van een evenement.
  • Er komt een nieuwe gezamenlijke parkeervoorziening.

Onderaan de pagina zijn drie impressie-video's te vinden.

Vergunningen

Het bestemmingsplan aan de Thornerweg in Wessem is succesvol gewijzigd en in mei 2021 definitief vastgesteld. Ook zijn de benodigde vergunningen verleend.

Planning

Op 5 oktober 2021 besloot de gemeenteraad om het geld beschikbaar te stellen dat nodig is om de uitgewerkte plannen te realiseren. Momenteel vinden gesprekken plaats over toekomstige huur- en exploitatieafspraken. Wanneer deze gesprekken zijn afgerond, start de aanbesteding van het project.

De start van de bouw is voorzien vanaf het tweede kwartaal van 2022. De bouwtijd bedraagt naar verwachting 1,5 jaar.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Harald Meuwissen via (0475) 85 25 00 of  per mail naar h.meuwissen@gemeentemaasgouw.nl.