HOME  |  Ondernemers  |  Subsidieregelingen voor ondernemersinitiatieven

Subsidieregelingen voor ondernemersinitiatieven

Voor ondernemers is er een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen voor initiatieven die bijdragen aan versterking van het winkelgeblied en/of het ondernemersklimaat.

Heeft u een goed idee om de winkelstraat beter in de markt te zetten? Of bijvoorbeeld een plan om ondernemers op een andere wijze duurzaam met elkaar te verbinden? Dan horen wij dat graag van u!

Ondernemers en ondernemerscollectieven kunnen contact opnemen met Karin Peeters (bedrijvenaccountmanager) of met Paul Amory (beleidsmedewerker economische zaken).

Meer informatie over de subsidieregeling kunt u vinden in de Deelsubsidieverordening stimulering ondernemerschap (pdf, 29kb).