HOME  |  Klacht recreatie en buitengebied

Klacht recreatie en buitengebied

Buitengebied

Onder de noemer van Samen Sterk in Limburg (SSIL) is er in Limburg een samenwerking tussen allerlei instanties met als doel misstanden in het buitengebied van Limburg effectief te kunnen aanpakken. Gemeente Maasgouw is, net als alle overige gemeenten in Limburg één van de partners van SSIL. Andere handhavingspartners zijn onder andere de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, het Waterschap Limburg, Wildbeheereenheden, Sportvisserij Limburg en de terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten.

Handhavingsacties worden vaak uitgevoerd met een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband SSIL. Daarnaast heeft SSIL een signalerende taak naar betrokken handhavingspartners in- en extern.

Melding maken

  • Heeft u een melding over (zwerf)afval, openbare orde-feiten of recreatie (overlast)? U kunt dit doorgeven via de website van gemeente Maasgouw.
  • Heeft u een spoedmelding over drugsafvaldumping, drugsoverlast of stroperij? U kunt dit doorgeven bij de politie via 0900-8844. Bel 112 in levensbedreigende en bij heterdaad situaties.
  • Is er geen sprake van spoed of is het een melding over aantasting van de flora en fauna in het buitengebied? Meld dit dan via de website van SSIL.