HOME  |  Klacht recreactie en buitengebied

Klacht recreactie en buitengebied

De Groene Brigade richt zich onder andere op afval, illegale verbouwing, stroperij en recreatiedruk. Zij zijn het aanspreekpunt voor recreanten, lokale overheid, terreinbeheerders en grondgebruikers.

De Groene Brigade is 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week via (043) 361 70 70 of via e-mail: groenebrigade@prvlimburg.nl. Naast andere handhavingsorganisaties zoals gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen gaat de Groene Brigade de handhaving van het buitengebied gericht en slagvaardig oppakken. Zij voeren controles in het buitengebied uit en zoeken de samenwerking met de politie en andere opsporingsambtenaren. Daardoor ontstaat een veel sterker toezicht op het buitengebied. Iedere medewerker werkt in een eigen gebied en pakt de specifieke problemen van het betreffende gebied aan.

Kijk op: www.limburg.nl