Burgemeester word je niet zomaar. Daarvoor moet je voldoen aan veel eisen en wensen. De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 8 maanden. Deze procedure is landelijk vastgesteld. Hieronder leggen we kort uit welke stappen er genomen worden. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar de uitgebreide informatie(externe link)

Stappen

Openstellen van de vacature

 • EEN PROFIEL: de gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op.
 • VERTROUWENSCOMMISSIE: de gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in.
 • DE COMMISSARIS: de gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning in een vergadering van de gemeenteraad.
 • DE VACATURE: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de commissaris van de Koning.
 • SOLLICITATIEBRIEF: de sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van
  de Koning.
 • DE KANDIDATEN: de commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten. En selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.

Selectie van de kandidaten

 • SELECTIE: de commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente
  over zijn of haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.
 • SOLLICITATIEGESPREKKEN: de vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.
 • ADVIES: de vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie.
 • AANBEVELING: de gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden.

Benoeming

 • NAAR DE MINISTER: de aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar
  Benoeming de minister van BZK gestuurd.
 • SCREENING: de minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van BZK spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.
 • KONINKLIJK BESLUIT: benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht. De doorlooptijd van de procedure is ongeveer 8 maanden.
 • BEËDIGING: de commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.