Op donderdag 9 november vond de eerste klankbordgroepbijeenkomst plaats over de herontwikkeling van het winkelhart van Heel. Dit is een van de onderdelen van de Centrumvisie Heel.

Alle geïnteresseerden die vorig jaar hebben meegedacht bij het opstellen van de centrumvisie waren uitgenodigd. Er waren circa 25 aanwezigen. Veelal waren dit de ondernemers rond het Wilhelminaplein, een paar zorgpartijen en enkele geïnteresseerde inwoners.

Tijdens de bijeenkomst namen medewerkers van bureau Rho, die het plan voor de herontwikkeling van het winkelhart gaan maken, de aanwezigen mee in het ontwerpproces. Vervolgens is in kleinere groepen gesproken over de ruwe opzet van het plan en is input opgehaald voor de te maken ontwerpkeuzes.

Nadenken over de visie

Wethouder Snijckers: “De ontwikkelingen in Heel zijn fors. We willen van het centrum van Heel een gebied maken waar het fijn verblijven en ontmoeten is en waar het winkelaanbod ook de komende tien tot twintig jaar op peil blijft. Daarvoor moeten nu keuzes worden gemaakt. Dat vereist dat je, als inwoner of ondernemer in Heel, over de grenzen van je eigen perceel heen moet stappen als je na gaat denken over de visie. Het is erg bijzonder om in Heel te ervaren dat dit niveau bereikt wordt.”

Vervolgstappen

Op 14 december is de vervolgbijeenkomst gepland. Het zal dan gaan over keuzes die gemaakt moeten worden. De planning is erop gericht om eind 2023 een ruw concept te hebben voor de inrichting. Dit wordt begin 2024 getoetst op financiële haalbaarheid en daarop (indien nodig) aangepast.

Vervolgens zal het bestuur hierover beslissen. Bij goedkeuring van het plan door college en raad wordt het opgestelde plan in april 2024 bij het Rijk ingediend voor subsidiëring. Voor de zomer wordt een beslissing op de subsidieaanvraag verwacht. Dan wordt het duidelijk of de ambities financieel haalbaar zijn en of het plan in zijn bedachte vorm uitgevoerd kan worden.

Over de centrumvisie Heel

In 2021 is de gemeente Maasgouw, samen met ondernemers, bewoners en lokale organisaties gestart met het ontwikkelen van een integrale centrumvisie voor het dorpscentrum van Heel. In verschillende sessies hebben zij input kunnen leveren en deze resultaten zijn vertaald in de Centrumvisie Heel. Deze werd dit voorjaar opgeleverd.

In de Centrumvisie Heel 2023-2030 staat de ambitie beschreven om aan de slag te gaan met twaalf onderwerpen die zijn gericht op de verdere ontwikkeling van het dorpscentrum van Heel. Deze projecten pakken we niet in één keer aan, maar in fases. We zijn met de bijeenkomst van donderdag 9 november gestart met de ontwikkeling van het winkelhart. Het plan voor het winkelhart is ook het startschot voor de uitwerking van andere deelprojecten. 

Bekijk hier de Centrumvisie Heel 2023-2030.