Samen met de buurt is een nieuwe, betere inrichting voor de Oude Kern van Stevensweert ontworpen . Op 20 juni gaan de werkzaamheden van start.

Er wordt een nieuwe regenwaterriool aangelegd en een gedeelte van het bestaande vuilwaterriool wordt vervangen. Een duurzaam onderdeel in het plan is het afkoppelen van het regenwater, zowel het openbare gedeelte als het particuliere gedeelte. De bestaande verhardingen worden opgebroken en grotendeels hergebruikt in de nieuwe situatie om de historie van de kern te behouden. De werkzaamheden duren tot mei 2023.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

De gemeente en BLM Wegenbouw houden u op de hoogte over de werkzaamheden: