Vanaf 2 mei wordt er gewerkt aan de Van Gelderstraat en St.Medardusstraat in Wessem. Hierbij wordt het riool vervangen en beide wegen worden opnieuw ingericht. Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning en uitvoering.

Overleg tussen gemeente en bewoners

Er is intensief overleg geweest tussen gemeente en bewoners. Het werk is aanbesteed en gegund aan Mourik Infra BV uit Echt. Onderaan de pagina vindt u het definitieve ontwerp en meer informatie voor bewoners.

Stand van zaken (2 mei)

Vanaf maandag 2 mei 2022 om ca. 07:30 uur starten wij met het verwijderen van de bestaande verhardingen en groenvoorzieningen vanaf het kruispunt Hofstraat - St. Medardusstraat tot aan de kruising met de Sleutelstraat - St. Medardusstraat. Aansluitend wordt er gestart met het verwijderen van de bestaande riolering en het aanleggen van het nieuwe rioleringsstelsel inclusief de infiltratievoorziening in de vorm van Rockflowpanelen. Nadat alle woningen zijn aangesloten op het nieuwe rioolstelsel brengen wij de nieuwe verhardingen aan.

Wij voeren de werkzaamheden in drie fases uit, zodat de bereikbaarheid in de wijk zo min mogelijk wordt verstoord. In de bewonersbrief (zie download) is de fasering visueel in kaart gebracht. Medio oktober zijn de werkzaamheden volledig afgerond.

Wat betekent dit voor u als omwonende?

Omdat er voor uw deur gewerkt moet worden, kunnen wij uw inrit niet altijd bereikbaar houden. Wel houden wij rekening met u door het werk in drie fases op te splitsen, zodat wij uw inritten zo lang mogelijk bereikbaar kunnen houden. Tijdens de werkzaamheden voor uw deur zal uw inrit niet bereikbaar zijn en vragen wij uw voertuig elders in de wijk te parkeren. De toegang tot uw voordeur houden wij wel altijd in stand.

Vragen?

Neem dan contact opnemen met de heer J.Erdmann via 0475 – 85 25 00 of per e-mail via j.erdmann@gemeentemaasgouw.nl.