De gemeente Maasgouw is van plan om de Oosterveldstraat te reconstrueren op het gebied van riolering en verharding.

Dit betekent in grote lijnen:

  • vernieuwing van het gemeentelijk rioolstelsel (huisaansluitingen)
  • algehele renovatie van wegen, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken
  • Het afkoppelen van regenwater zal een belangrijk onderdeel van de reconstructie zijn.

Stand van zaken

In augustus 2020 is de tweede informatieavond geweest over het project. Tijdens deze avond hebben wij de bewoners in de gelegenheid gesteld het conceptplan nader in te zien. Daarnaast hebben we de bewoners ook het project gebied in 3D laten zien middels een impressie.

De renovatie is gestart in de zomer 2021. We verwachten dat dit eind dit jaar afgerond wordt.