In de nacht van woensdag 27 en donderdag 28 december heeft een grote uitslaande brand het rijksmonument Chateau Heel getroffen.

Wethouder Tim Snijckers (monumenten) "Door de brand afgelopen nacht bij Chateau Heel is een waardevol monument verloren gegaan. Er lagen concrete plannen voor een totale herontwikkeling van het terrein inclusief beide monumentale gebouwen. De procedures hiervoor zijn bijna doorlopen. Dat dit nu gebeurd is, is erg triest."

Toekomstplannen

Op dit moment is nog niet bekend wat dit betekent voor de toekomst van de geplande ontwikkeling. De eigenaar van het terrein had bij de gemeente een plan ingediend om het kasteel met bijbehorend terrein om te vormen naar een woon-zorgcomplex. In het kasteel zouden zorgstudio’s gerealiseerd worden voor ouderen met een intensieve zorgvraag. In een nieuw poortgebouw rondom het historische kasteelhof zouden huurappartementen voor senioren komen.

Beoordeling

Donderdag 28 december heeft de gemeente een constructeur ingeschakeld die ter plekke de constructie na de brand heeft beoordeeld. Daarover heeft overleg plaatsgevonden met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link) (RCE). De RCE adviseert gemeenten over Rijksmonumenten. Op korte termijn beoordeelt ook een constructeur van RCE de situatie. Door de constructeur wordt vervolgens een advies uitgebracht over de constructie van het pand.

Advies RCE (update)

Inmiddels hebben wij bericht ontvangen van de RCE dat hun constructeur de huidige bouwkundige staat van het pand morgen, vrijdag 5 januari, komt inspecteren. Het advies van de RCE wordt eind volgende week verwacht. Dat advies en de conclusies van de RCE zijn voor zowel de eigenaar als de gemeente de basis voor het vervolg. De gemeente zal samen met de RCE en de eigenaar bekijken welke scenario’s er mogelijk zijn en wat de vervolgstappen zijn voor zowel het Rijksmonument als voor de herontwikkelingsplannen.