Veel inwoners gingen ons al voor en hebben een geveltuin aangelegd. De gemeente gaat ook een geveltuin aanleggen voor het gemeentehuis. Waarom we dit doen? Op deze manier wordt het marktplein opgefleurd en de omgeving wordt hierdoor koeler. Zo krijgt de Markt een heel eigen karakter en kunnen inwoners binnenkort genieten van deze planten- en bloemenpracht.

Start

In oktober wordt gestart met de aanleg van de geveltuin en vanaf het voorjaar 2023 kan iedereen genieten van het groen voor het gemeentehuis. Deze vergroening wordt ingezet als voorbeeldproject voor verdere vergroening in Maasgouw.

Vergroening

Onlangs is de gemeente in Maasbracht een pilot gestart om voortuinen bij de inwoners te vergroenen. Steeds meer (voor)tuinen verstenen en dat is jammer. Stenen tuinen zijn veel warmer, laten geen water door en zijn geen thuis voor bijtjes, hommels en andere belangrijke insecten. Daarom hoopt de gemeente inwoners te verleiden om de voortuin te vergroenen. Meer informatie over de pilot is te vinden op onze website.

Logo draag je steentje weg

Geveltuintjes

Geen voortuin? Geen probleem! De gemeente faciliteert geveltuintjes die op gemeentegrond worden aangebracht en door u aangeplant en onderhouden worden. De afspraken worden vastgelegd in een kosteloze overeenkomst. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Meer informatie vindt u op deze pagina.