Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is een zelfstandig samenwerkingsverband voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Ook voeren zij de wet WOZ uit. Gemeente Maasgouw is sinds 1 januari 2013 aangesloten bij BsGW.

Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij BsGW(externe link). Dit geldt voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • afvalstoffenheffing;
  • hondenbelasting;
  • forensenbelasting;
  • parkeerbelasting
  • onroerendezaakbelasting;
  • rioolheffing;
  • toeristenbelasting;
  • watertoeristenbelasting. 

Contact opnemen met BsGW? Kijk op de website van BsGW(externe link) hoe u dit kunt doen.

Kwijtschelding van belastingen

In sommige gevallen kunt u kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen. Kijk hiervoor op de website(externe link) van BsGW.

WOZ-waarde

Bent u op zoek naar informatie over de WOZ-waarde? Bijvoorbeeld over de beschikking, de waarde, of hoe deze wordt berekend? Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Kijk dan op de website van BsGW(externe link) hoe u dit kunt doen.

Gemeentelijke belastingen 2023

In februari krijgt u een bericht van BsGW over uw belasting. In dit bericht leest u hoeveel belasting u moet betalen aan de gemeente en het waterschap. Dit noemen we de ‘Aanslag 2023’. Hieronder ziet u waar u belasting voor moet betalen aan de gemeente Maasgouw.

Heeft u vragen over de belasting die u moet betalen? Kijk op de website van BsGW(externe link) hoe u contact kunt opnemen.

Toelichting

Hieronder ziet u in een overzicht hoe de belasting in Maasgouw berekend is en het verschil ten opzichte van 2022. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Infographic belastingen 2023

Bent u tevreden over deze pagina?