Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is een zelfstandig samenwerkingsverband voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Ook voeren zij de wet WOZ uit. Gemeente Maasgouw is sinds 1 januari 2013 aangesloten bij BsGW.

Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij BsGW. Dit geldt voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • onroerendezaakbelasting;
  • afvalstoffenheffing;
  • rioolheffing;
  • hondenbelasting;
  • toeristenbelasting;
  • watertoeristenbelasting;
  • forensenbelasting.

Kwijtschelding van belastingen

In sommige gevallen kunt u kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen. Kijk hiervoor op de website van de BsGW.

WOZ-waarde

Bent u op zoek naar informatie over de WOZ-waarde? Bijvoorbeeld over de beschikking, de waarde, hoe deze wordt berekend of hoe u bezwaar kunt maken? Bekijk dan de informatie over de WOZ-waarde op bsgw.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?