In Maasgouw werken we aan een aantal grote gebiedsontwikkelingen. Hierbij wordt een gebied (opnieuw) ingericht. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de functie van het gebied, maar ook naar de belangen en naar de kosten en opbrengsten.

Gebiedsontwikkelingen in Maasgouw

We (gaan) werken in de volgende gebieden: 

Hieronder lichten we toe hoe deze ontwikkelingen binnen de gemeente geregeld worden en in het kort wat de plannen zijn. Ziet u een link onder het gebied? Dan vindt u de informatie op een aparte pagina. 

Coördinatie door de gemeente

Binnen de gemeente is een bestuurlijk coördinatie overleg gebiedsontwikkelingen opgezet. Hierin overleggen de drie verantwoordelijke wethouders (Sjors Blomen, Tim Snijckers en Carla Peters) met de programmamanager en de betreffende teammanagers . Strateeg Roger Huntjens is algemeen programmamanager voor deze gebiedsontwikkelingen. 

Ook is een ambtelijk coördinatieteam samengesteld met voor iedere gebiedsontwikkeling een aparte coördinator: 

GebiedCoördinatorE-mailadres
Algemeen (voorzitter)Roger Huntjensr.huntjens@gemeentemaasgouw.nl
Land van Thorn-MaasresidencePaul Amoryp.amory@gemeentemaasgouw.nl
Thorn-Meersveld-WessemMarcel Geurtsm.geurts@gemeentemaasgouw.nl
Zorg- & Wooncluster HeelChantal v/d Goor c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl
VakantieparkenPaul Amory p.amory@gemeentemaasgouw.nl
Clauscentrale Maasbracht Roger Huntjensr.huntjens@gemeentemaasgouw.nl
Havengebied MaasbrachtMaarten Mertensm.mertens@gemeentemaasgouw.nl

Door deze coördinatoren worden de contacten onderhouden met de bedrijven, instellingen en overheden die als initiatiefnemer bij de ontwikkelingen zijn betrokken. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen of bellen met 0475 – 85 25 00 en vragen naar de betreffende persoon.

Land van Thorn – Maasresidence

Centraal hierbij is de bouw van het vakantiepark Maasresidence Thorn, de bouw van een hotel aan de Grootheggerplas en de nieuwe inrichting van de oeverzone van de Grootheggerplas. De bouw van het hotel en de inrichting van de Grootheggerplas wordt in 2023 voorbereid. 

Er wordt ook gewerkt aan een nieuw beleid en actieprogramma voor toerisme en recreatie. Hierbij wordt ook bekeken welke maatregelen voor het Land van Thorn nodig zijn. Bij de voorbereiding daarvan worden inwoners en ondernemers in 2023 betrokken.

Er loopt hiernaast een traject dat moet leiden tot een plan met verkeers- en parkeermaatregelen voor Thorn

Thorn - Meersveld - Wessem

Door het Waterschap wordt de dijkversterking Thorn-Wessem(externe link) voorbereid. Ook werken zij aan plannen voor een betere kwaliteit van de Thornerbeek en de omlegging van deze beek via het Meersveld tussen Thorn en Wessem. De gemeente verkent tegelijkertijd of er "meekoppelkansen" zijn voor natuurontwikkeling in dit gebied en of er een transformatie mogelijk is voor de dakpannenfabriek en de Starlifthallen aan de Meers. 

Dit moet allemaal samenkomen in een gebiedsplan. 

Vakantieparken

Gemeente Maasgouw voert al jarenlang een beleid dat is gericht op de aanpak van onrechtmatige bewoning van de vakantieparken Boschmolenplas (Heel), Heelderpeel (Heel) en Porta Isola (Stevensweert). Tegelijkertijd wordt een beleid gevoerd dat is gericht op revitalisering van deze drie parken waarin de toeristische functie weer (meer) centraal komt te staan. 

Havengebied Maasbracht

In de bunkerhaven van Maasbracht is door de onderneming "Revitalisering Binnenhaven Maasbracht" BV het initiatief genomen voor de revitalisering van de scheepswerf en een haalbaarheidsstudie naar een tankstation met duurzame brandstoffen voor de scheepvaart (Clean Energy Hub). Deze initiatieven worden procedureel begeleid en gesteund door de gemeente. Ook wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor de openbare infrastructuur in het gebied, of een doorontwikkeling van de Edelzand-locatie ook denkbaar is en of realisatie van walstroom tot de mogelijkheden behoort.