Sinds 19 december zit Nederland weer in een lockdown. Dit raakt u misschien financieel. Als ondernemer heeft u mogelijk eerder een beroep gedaan op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). De Tozo-regeling is gesloten. Wij weten nog niet of het kabinet deze regeling opnieuw gaat invoeren. 

Op dit moment zijn de volgende financiële regelingen voor ondernemers van toepassing:

De BBZ wordt door de gemeente uitgevoerd. Deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd, waardoor aanspraak maken makkelijker is voor ondernemers. De vereenvoudigde Bbz, die eigenlijk af zou lopen op 31 december 2021, wordt verlengd tot 1 april 2022.

Verder willen wij u waarschuwen dat er momenteel valse mails uit naam van de Rijksoverheid worden gestuurd. Wees extra alert hierop.