De regels voor energiebesparing door bedrijven (verduurzaming van het energiegebruik) worden per 1 juli 2023 aangescherpt. Heeft u een eigen bedrijf? Lees dan dit bericht goed door.

Bekijk hieronder welke regels voor uw bedrijf gelden:

Kleingebruikers

Gebruikt uw bedrijf minder dan 50.000 kWh elektriciteit én minder dan 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar? Dan gelden er geen verplichtingen tot energiebesparing, maar er blijven mogelijkheden te energiebesparing. Stichting Groene Economie(externe link)of Energiecoöperatie Duurzaam Maasgouw(externe link) kan u helpen bij de verduurzaming.  

Grootgebruikers

 • Energiebesparingsplicht en Informatieplicht
  Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas (equivalent) per jaar? Dan heeft u een verplichting om energiebesparende maatregelen(externe link) uit te voeren die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. Daarnaast is er een verplichting tot 1 x per 4 jaar te rapporteren over de voortgang van het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen (informatieplicht(externe link)). Uiterlijk 1 dec 2023 moeten de bedrijven voldoen. 
 • Energieonderzoekplicht
  Gebruikt uw bedrijf > 10.000.000 kWh elektriciteit of > 170.000 m3 gas (equivalent)? Dan heeft u waarschijnlijk een verplichting tot het opstellen van een energieonderzoek(externe link), naast het indienen van de informatieplicht(externe link) (uiterlijk 1 dec 2023). 
 • EED-auditplicht
  Voor de bedrijven/concerns met meer dan 250 fte in dienst bij alle vestigingen en een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en meer dan €43 miljoen balanstotaal is een EED-auditplicht(externe link) verplicht voor alle vestigingen. Naast de EED-plicht moeten deze bedrijven per vestiging mogelijk nog voldoen aan de informatieplicht en/of de energieonderzoekplicht. Uiterlijk 1 dec 2024 moet de EED-audit zijn ingediend. 

Overige regels

 • Omgevingsvergunning voor Milieu (milieuvergunning)
  Voor vergunningplichtige bedrijven (IPPC) kunnen nog andere aanvullende regels van toepassing zijn. Controleer de voorschriften in uw vergunning. Is dit niet duidelijk? Neem contact op met de gemeente.
 • Energielabel
  Bij verkoop of verhuur van een gebouw is een energielabel verplicht(externe link). Voor een kantoorgebouw dient er minimaal een energielabel C te zijn.

Meer weten?

Bekijk de video waarin het kort wordt toegelicht.

Links

Vragen? Mail naar: energie@rudln.nl of neem contact op met dienstverlening van het Servicecentrum MER op telefoonnummer 0475 255 100 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur en 17:00 uur).