Huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.014 per jaar betalen vanaf 1 november geen rente als ze een nieuwe Energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds. De 0% rente geldt bij goedgekeurde aanvragen dan voor de volledige leenperiode. Dit is één van de maatregelen om bewoners verder te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen voor de verduurzaming van hun woning. 

Laagdrempelig

Huishoudens die in aanmerking komen, betalen gedurende de gehele looptijd van hun lening geen rente ongeacht de ontwikkeling op de kapitaalmarkt. Het Rijk heeft de intentie de regeling voor twee jaar in stand te houden, daarna wordt geëvalueerd of de maatregel langer nodig is. Het Nationaal Warmtefonds komt binnenkort met meer maatregelen om verantwoord lenen voor verduurzaming laagdrempeliger te maken voor bewoners.

Energierekening

“We weten dat elke euro die je besteedt aan verduurzaming zichzelf terugverdient. Maar veel mensen hebben dat geld niet", aldus minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. "Juist daarom is een renteloze lening bij het Nationaal Warmtefonds een uitkomst. Dit aanbod helpt gezinnen om de hoogte van de energierekening terug te dringen.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de energiebespaarlening? Ga dan naar de website van Nationaal Warmtefonds(externe link). Heeft u vragen over energie besparen in u woning? Kijk dan op de website van Duurzaam Bouwloket(externe link) of bel naar (0475) 22 20 04.