In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen missen de financiële middelen om aan activiteiten mee te doen die voor leeftijdsgenootjes normaal zijn, zoals sport- of muziekles, studiebegeleiding of verjaardagen. Activiteiten die belangrijk zijn bij het opgroeien en die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Als Global Goals gemeente wil Maasgouw dat ieder kind de kans krijgt om mee te doen, ook als er thuis minder geld beschikbaar is. Armoede tegen gaan is één van de Global Goals. Eén van de duurzame ontwikkelingsdoelen om de gemeente nog socialer, gezonder en groener te maken. Waar iedereen, ongeacht afkomst, kansen krijgt en ongelijkheid aangepakt wordt.

Armoede

Kinderarmoede tegen gaan

De gemeente Maasgouw werkt samen met organisaties om kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling en gelijke kansen te bieden. Om zo veel mogelijk kinderen te helpen, staan door de gemeente gesubsidieerde organisaties klaar zoals stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport of Jeugdfonds Cultuur. Wethouder Carla Peters maakt zich hard om deze kinderen in hun kracht te zetten: "Elk kind telt mee. Naast het subsidiëren van diverse organisaties financieren we uit het armoedebeleid ook huiswerkbegeleiding. We proberen zo veel mogelijk kinderen, die onder de armoedegrens leven, te bereiken door goede verbindingen te maken. Dit doen we onder andere door alle professionals en vrijwilligers die in Maasgouw werkzaam zijn bij een maatschappelijke organisatie te informeren. We houden ze op de hoogte over alle mogelijkheden die er zijn om kinderen en hun ouders te ondersteunen als zij zelf niet over de benodigde financiële middelen beschikken.” Beleidsmedewerker Mireille Eilers vult aan: "Door zo veel mogelijk te delen en samen te werken, willen we steeds meer kinderen kansen bieden om mee te doen. Ieder kind moet lid kunnen worden van een sportclub, bijlessen kunnen krijgen of verjaardagen (mee) kunnen vieren."

Global Goals 1: geen armoede

Stichting Leergeld

Eén van de organisaties die deze kinderen ondersteuning bieden, is stichting Leergeld. Deze voorziening richt zich speciaal op kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een huishouden met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Stichting Leergeld bestaat uit vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om kinderen kansen te bieden deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Loe Knipschild neemt als coördinator de aanvragen in behandeling en stuurt de intermediairs aan: "Wij krijgen subsidie van de gemeente en werken onafhankelijk. We geven geen geld, maar zorgen ervoor dat ze bijvoorbeeld zwemlessen kunnen volgen of een fiets ontvangen om naar vriendjes of naar school te kunnen gaan. Door deze kinderen kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen, bloeien ze op en groeit hun eigenwaarde.” Paul Verwijst is één van de vier intermediairs: "Ik bezoek gezinnen met diverse achtergronden die door hun situatie met een beperkt budget moeten rondkomen. We bieden de kinderen in deze gezinnen perspectief. Ik vind het mooi dat ik hieraan een bijdrage mag leveren als vrijwilliger en ben trots als ik de blije gezichten van de kinderen zie en de dankbaarheid van de ouders ontvang. Dat is waarvoor we het samen doen." 

Samen maken we Maasgouw

Er gebeurt al veel in Maasgouw. Of het nu gaat over een eerlijkere verdeling en creëren van kansen, een veilige en groene woonomgeving of goede gezondheid. Het gaat elke inwoner aan en iedereen kan een steentje bijdragen. Samen kunnen we meer dan alleen.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan het vergroten van de kansen van de kinderen aan de zijlijn? Heeft u nog bruikbare spullen, zoals speelgoed of een fiets waar u kinderen blij mee wilt maken? Neem dan contact op met Stichting Leergeld.

Voor vragen over gemeentelijke voorzieningen of als u iemand wilt helpen, kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam via het telefoonnummer 0475 85 25 00 of kijk op gemeentemaasgouw.nl/werk-inkomen-en-bijstand.

Heeft u ideeën of suggesties om de Global Goals uit te dragen en Maasgouw mooi en leefbaar te houden? Stuur dan een mailtje naar globalgoals@gemeentemaasgouw.nl.