Maasgouw werkt aan duurzaamheid en het klimaat. Hieronder ziet u in het kort wat wij allemaal doen.

Verduurzamen van mijn woning

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn, en gaan we onze woningen op een duurzame manier verwarmen. 

Wat kan ik nu al doen?

U kunt zelf al van alles doen om u hierop voor te bereiden. Zo kunt u bijvoorbeeld uw woning beter isoleren of zonnepanelen plaatsen. Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u veel informatie over maatregelen die u kunt treffen (zoals isolatie, ventilatie en eigen energie opwekken). Op de website van het Coöperatie Duurzaam Maasgouw vindt u veel informatie over het verduurzamen van uw woning.

Zijn er subsidiemogelijkheden?

Als u uw woning gaat verduurzamen komt u wellicht in aanmerking voor een subsidieregeling

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. We krijgen te maken met hogere temperaturen, hevigere regenbuien en drogere zomers. Met klimaatadaptatie passen we ons hierop aan en beperken we de schade. Wist u dat u zelf al veel klimaatadaptatie maatregelen kunt treffen aan uw woning? Hier ziet u wat u allemaal kunt doen.

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor "veel verschillende soorten leven". Je kunt thuis ook bijdragen aan het vergroten van de verschillende planten- en diersoorten om een groene leefomgeving te behouden. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • Vervang stenen in je tuin door planten. Meer groen helpt vogels, insecten en andere dieren.
  • Ruim de herfstbladeren niet allemaal op maar spreidt ze ook eens onder bomen en struiken. Dit is beter voor veel insecten en verschillende dieren. Ook beschermt het blad diverse planten tegen vorst en zorgt het voor een voedselrijke bodem, die beter vocht kan vasthouden.

Energie

Energie is een veelbesproken thema. De uitstoot van fossiele brandstoffen is één van de belangrijkste oorzaken van onze klimaatverandering. In 2015 spraken 195 landen in Parijs met elkaar af om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Daarvoor moeten we de CO2-uitstoot sterk verminderen. Gemeente Maasgouw wil hieraan een bijdrage leveren. In het actieplan energie leest u wat we nu al doen.