Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar, behalve als zij op 1 adres wonen. Dit is een van de basisregels waarmee de overheid de verspreiding van het coronavirus wil beperken. Er zijn uitzonderingen op de 1,5 meter afstand. Bijvoorbeeld voor plekken waar een coronatoegangsbewijs verplicht is. Of waar afstand houden niet mogelijk is. 

Regel: Houd 1,5 meter afstand van elkaar

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

1,5 meter afstand houden is verplicht

Met ingang van 24 november 2021 is het houden van 1,5 meter afstand weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren hierop kunnen handhaven. 

Kinderen en 1,5 meter afstand

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

Jongeren en 1,5 meter afstand

Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. 

Uitzonderingen op 1,5 meter afstand houden

In de volgende situaties is 1,5 meter afstand houden niet verplicht:  

 • Op locaties waar een coronatoegangsbewijs nodig is.
 • Bij contact tussen hulpbehoevende mensen en hun begeleiders. Bijvoorbeeld mensen die in de thuiszorg een behandeling krijgen van een wijkverpleegkundige.
 • Voor mensen met contactberoepen, zoals kappers, masseurs, rij-instructeurs en sekswerkers voor zover dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is en afstand houden niet mogelijk is. Een mondkapje is hier wel verplicht (met uitzondering van klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht en sekswerkers en hun klanten).
 • Voor leerlingen, studenten en docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijshoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs op de onderwijsinstelling.
 • Tijdens het sporten als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
 • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Bijvoorbeeld bij dansen. 
 • In vliegtuigen en in bepaalde situaties op luchthavens, zoals het inchecken en boarden waar bij drukte 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Een mondkapje voor publiek gebruik en een gezondheidscheck vooraf zijn verplicht.
 • In het openbaar vervoer. Een mondkapje is wel verplicht.
 • In het overig vervoer van A naar B, zoals een taxi of touringcar. Een mondkapje voor publiek gebruik en een gezondheidscheck vooraf zijn verplicht.
 • In de auto.
 • Tussen zorgvrijwilligers.
 • Bij het verlenen van eerste hulp.
 • Tussen functionarissen, zoals opsporingsambtenaren, zorgverleners, brandweer, kinderopvang, medewerkers van gevangenissen en de personen met wie zij in de uitoefening van hun werk te maken hebben.
 • Tussen een persoon met een handicap of kinderen tot en met 12 jaar en zijn begeleider, als diegene zich niet op afstand van de begeleider buiten een woning kan bewegen.