Op dinsdag 4 april vindt de vergadering van de raadscommissie plaats in de raadszaal in Maasbracht. De commissievergadering is openbaar, maar ook te volgen via een livestream. 

Agenda en stukken

Naast de vaste vergaderonderdelen worden de volgende agendapunten behandeld:

  • Voorstel tot Regionaal Politiebeleidsplan 2024-2027.
  • Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan ‘Op den Dries 3 Wessem’.
  • Voorstel tot vaststellen Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Maasgouw 2023.
  • Voorstel tot intrekken besluit voor oprichten Noodfonds.
  • Voorstel tot vaststelling van het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022.
  • Voorstel tot ondersteuning van verenigingen en maatschappelijke organisaties tijdens de energiecrisis.

De agenda voor de raadsvergadering van 18 april wordt na afloop van de commissievergadering samengesteld aan de hand van de hamer- en bespreekstukken.

Spreekrecht

U kunt gebruik maken van het spreekrecht in de commissievergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken, meldt u zich uiterlijk maandag 3 april, 12 uur bij de griffie. Als wij vooraf van u geen aanmelding ontvangen dan is het helaas ook niet mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. 

Let op, spreekrecht is niet in alle gevallen mogelijk. U leest hier meer over op deze pagina.

Live meekijken

De vergadering is online te volgen via deze link(externe link). De video-opnames die tijdens de vergadering gemaakt worden, kunt u ook achteraf terugkijken(externe link).

Meer weten?

De gemeenteraad heeft commissies ingesteld voor ondersteuning en advisering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. Wij hebben drie commissies: een raadscommissie, een rekenkamercommissie(externe link) en een auditcommissie(externe link). Lees hier meer.