Op dinsdag 2 april vindt de vergadering van de raadscommissie plaats in de raadszaal in Maasbracht. De commissievergadering is openbaar, maar ook online te volgen via een livestream(externe link)

Agenda en stukken

De agenda volgt.

Spreekrecht

U kunt gebruik maken van het spreekrecht in de commissievergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken, meldt u zich uiterlijk twee weken van tevoren, 12 uur bij de griffie. Als wij vooraf van u geen aanmelding ontvangen dan is het helaas ook niet mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. 

Let op, spreekrecht is niet in alle gevallen mogelijk. U leest hier meer over op deze pagina.

Live meekijken

De vergadering is online te volgen via deze link(externe link). De video-opnames die tijdens de vergadering gemaakt worden, kunt u ook achteraf terugkijken(externe link).

Meer weten?

De gemeenteraad heeft commissies ingesteld voor ondersteuning en advisering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. Wij hebben drie commissies: een raadscommissie, een rekenkamercommissie(externe link) en een auditcommissie(externe link). Lees hier meer.