We zijn de hele dag bereikbaar via onze smartphones. Dat kan praktisch en leuk zijn, maar heeft ook nadelen. Als je achter het stuur zit of op de fiets is de smartphone mogelijk levensgevaarlijk, niet alleen voor jezelf maar ook voor andere weggebruikers. Want elke keer als je een berichtje ontvangt, raak je even afgeleid van de weg en is de kans op ongelukken groter. Daarom gaat begin maart de landelijke campagne ‘Ik rij MONO’ weer van start. 

Doel campagne

Het doel van de campagne is om fietsers en automobilisten te stimuleren en motiveren om zonder afleiding aan het verkeer deel te nemen. De campagne richt zich zowel op de automobilist en fietser, als de degene die de berichten verstuurt. Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo weten ze dat ze jou geen bericht moeten sturen en kom je niet in de verleiding om te reageren.

ROVL

Verantwoordelijk voor deze campagne in Limburg is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL streeft naar nul verkeersslachtoffers.