Burgemeester Stef Strous heeft op woensdag 15 juni het woon/zorggebouw Hof van Heel officieel geopend. Dit gebeurde door gezamenlijk met enkele bewoners van het zorggebouw een lint door te knippen.

Woonaanbod

Hof van Heel is met vijftig appartementen gebouwd aan de Rector Driessenstraat 2 in Heel. Met deze nieuwbouw zet Daelzicht een stap in de ontwikkeling van een meer divers en toekomstbestendig woonaanbod dat beter aansluit op de wensen, behoeften en veranderende zorgvraag van bewoners.  

Appartementen

De appartementen zijn geschikt voor mensen met verschillende zorgvragen en voor alle leeftijdsgroepen. Van jongvolwassenen tot senioren met een licht tot matig verstandelijke beperking, die deels beschermd maar ook in een wijk zelfstandig en onder begeleiding willen wonen.