Bloem Infra heeft het herinrichten van de Oliestraat inmiddels afgerond. Alleen de wadi zal nog aangelegd worden.

De graafwerkzaamheden aan de wadi zijn uitgesteld. Naar verwachting zal dit na de bouwvak uitgevoerd worden door Bloem Infra. Er zal dan ongeveer een week gewerkt worden met graafmachines in de Voortstraat.

Over de Wadi

Een Wadi is een de Water Afvoer Drainage- en Infiltratiegreppel. Hier wordt regenwater opgeslagen en gezuiverd. Het is een groene buffer en infiltratievoorziening voor regenwater. Een Wadi helpt tegen wateroverlast en droogte.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer J.Erdmann via 0475 – 85 25 00 of per mail via j.erdmann@gemeentemaasgouw.nl.