Veel inwoners vinden het installeren van de CoronaCheck-app, het krijgen van een QR-code op de telefoon of de aanvraag voor een papieren coronabewijs moeilijk. Bibliocenter gaat deze mensen hierin ondersteunen.

Veel inwoners vinden het installeren van de CoronaCheck-app, het krijgen van een QR-code op de telefoon of de aanvraag voor een papieren coronabewijs moeilijk. Bibliocenter gaat deze mensen hierin ondersteunen.

Hulp

Lukt het u niet of heeft u geen smartphone? Is er niemand in uw eigen omgeving die kan helpen? Bibliocenter gaat dan samen met u kijken hoe een coronabewijs geregeld kan worden. U kunt tijdens de reguliere openingstijden terecht bij een medewerker van Bibliocenter in Maasbracht en Heel.

Let op

Aanmelden is niet nodig. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee. Heeft u al een DigiD? Zorg dan dat u de inloggegevens van uw DigiD weet. Wilt u de CoronaCheck-app gebruiken? Neem dan uw smartphone mee.