HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Visie en beleid  |  Structuurvisie Nautische Boulevard Wessem

Structuurvisie Nautische Boulevard Wessem

De Maasplassen in Midden-Limburg ontwikkelen zich tot een toonaangevend watersportgebied met een internationale allure. Door de provincie Limburg, de gemeenten en het bedrijfsleven wordt fors geïnvesteerd in projecten om het gebied optimaal te benutten.

In dit kader wordt de Prins Mauritshaven in Wessem getransformeerd naar een Nautische Boulevard. Het zuidelijk deel van de haven is al een aantrekkelijk watersport(recreatie)gebied. De gemeente Maasgouw wil het noordelijk deel van de Nautische Boulevard Wessem laten uitgroeien tot hét watersportservicecluster van de regio Maasplassen en een aantrekkelijke overgang met de kern Wessem realiseren. 

Raadpleeg hier de NRD Nautische Boulevard Wessem incl. het raamwerk en marktstudie service stalling en ligplaatsen.