HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Visie en beleid  |  Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Gemeente Maasgouw werkt aan een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie geeft aan wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving. Dit bepalen wij samen met onze inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en partners. Dit kan bijvoorbeeld over natuur en milieu gaan, maar ook over wonen, verkeer of gezondheid. Soms zijn dit zaken waar we trots op zijn en die we graag willen behouden en verbeteren. Maar er zijn ook zaken die mooier, beter of veiliger kunnen.

Met andere woorden welke ambities hebben we voor onze verschillende gebieden? De ambities voor de Maasplassen kunnen anders zijn dan de ambities voor het landelijk gebied. En de ambities voor onze dorpen hoeven ook niet overal hetzelfde te zijn. Om goede keuzes voor de toekomst te kunnen maken, is het belangrijk om te weten wat u vindt. Daarom ook de oproep aan u om mee te denken over de toekomst van Maasgouw in de Omgevingsvisie.

Denk mee over de toekomst van Maasgouw

Waar bent u trots op in Maasgouw? Wat vindt u de mooiste plek? Welke kansen ziet u in Maasgouw? Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de gemeente? Welke plek vindt u het minst mooi? Laat het ons weten door deze vragenlijst in te vullen.


Uw bijdrage gebruiken we voor het opstellen van de omgevingsvisie voor Maasgouw.

Proces

Uw input wordt gebruikt om in beeld te krijgen welke thema’s belangrijk zijn. Naast de input via de vragenlijst vindt er met belangenorganisaties een verdieping plaats op de thema’s.

De informatie die we hieruit verkrijgen wordt gebruikt bij het opstellen van een conceptversie van de Omgevingsvisie. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de Omgevingsvisie vast. Voordat de gemeenteraad hier een besluit over neemt wordt de conceptversie nog ter inzage gelegd en kunt u hierop reageren.

De omgevingsvisie wordt vervolgens uitgewerkt in één omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan, die maken wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen en verschillende verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

Omgevingswet

De omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn onderdeel van de Omgevingswet. De omgevingswet voegt regels uit 26 verschillende wetten samen. Hierdoor zijn er minder regels nodig en wordt alles een stuk duidelijker. De Omgevingswet vormt de basis voor alle regelgeving in de fysieke leefomgeving. Van ruimte, wonen en verkeer tot milieu, natuur en water. De nieuwe Omgevingswet heeft ook aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en klimaat.

Bekijk het filmpje over de omgevingswet:

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de Omgevingsvisie en ander nieuws uit de gemeente.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de Omgevingsvisie kunt u contact opnemen met Marcel Geurts (m.geurts@gemeentemaasgouw.nl) of Luuk Smets (l.smets@gemeentemaasgouw). Beide telefonisch bereikbaar via (0475) 85 25 00.