HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Visie en beleid  |  Duurzame ontwikkeling (Global Goals)

Duurzame ontwikkeling (Global Goals)

Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad unaniem het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkeling vastgesteld. Dit plan is gericht op de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties: de Global Goals. In de komende jaren wil de gemeente Maasgouw zich gaan inzetten om samen met bewoners, ondernemers en andere partners de bijdrage aan de Global Goals te vergroten.

Daarbij richten we ons op  thema's zoals klimaat en energie, natuur en biodiversiteit en circulaire economie, maar ook op "sociale" thema's zoals armoedebestrijding, het bevorderen van gezondheid en het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Het motto is: Samen op weg naar een betere wereld: gezonder, socialer en duurzamer. Samen maken we Maasgouw!

Actieprogramma Global Goals

Het strategisch plan wordt in het eerste kwartaal van 2021 uitgewerkt in een Actieprogramma Global Goals. Op basis daarvan gaat in het voorjaar van 2021 ook een communicatiecampagne van start. Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Download hier het strategisch plan Duurzame ontwikkeling

Heeft u vragen of wilt u reageren? Neem dan contact op met strateeg/programmacoördinator Roger Huntjens (r.huntjens@gemeentemaasgouw.nl) of met adviseur externe betrekkingen Serna Widdershoven (s.widdershoven@gemeentemaasgouw.nl). Zij zijn ook te bereiken via het algemene telefoonummer 0475 - 85 25 00.