HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Toespraken burgemeester Strous  |  Toespraak Koningsdag 27 april 2019

Toespraak Koningsdag 27 april 2019

Beste inwoners van Maasgouw,

Geachte gedecoreerden en familie,

Vandaag 27 april vieren we de verjaardag van Koning Willem-Alexander.

 • Majesteit, gefeliciteerd met uw 52ste verjaardag.
 • De Koning en zijn gezin brengen dit jaar deze dag door in Amersfoort.
 • Wij wensen de Koninklijke familie en iedereen die daar Koningsdag viert een fijne dag toe. En mooi weer.

In Maasgouw staat dit jaar centraal: “Samen voor een duurzaam en gezond Maasgouw”.

Aan “samen” geven we invulling met de gemeenteraad, met u als inwoner, met u als ondernemer, met u als verenigingslid en als vrijwilliger.

Deze vrijwilligers en mantelzorgers geven een geheel eigen invulling aan “samen”. Zonder hen zou onze samenleving een stuk minder mooi zijn.

 • Belangeloos zijn ze er: bij elk evenement, elke week en soms elke dag.
  Veelal op de achtergrond, bescheiden maar zo onmisbaar.
 • Onmisbaar als mantelzorger die de administratie en boodschappen doet.
 • Onmisbaar in een vereniging als bestuurslid, trainer, of manusje van alles.
 • Onmisbaar in een instelling als begeleider bij activiteiten, bij het eten en met dat praatje.

Deze mannen en vrouwen verdienen en krijgen onze waardering en respect. Gisteren mocht ik namens de Koning 3 van hen een koninklijke onderscheiding uitreiken. Eerder viel aan 1 persoon deze eer te beurt.

Het zijn:

 • Baron van Hövell tot Westervlier, (BG 9 mei 2018)
 • Els Heynen- Smeets,
 • Herman Claessen en
 • Peter Tobben.

Vandaag zijn ze hier bij ons en ik wil hen graag ten overstaan van u allemaal hier nogmaals feliciteren. Mag ik een hartelijk applaus?

Ieder jaar bezoeken we op deze feestdag een andere kern en nu zijn we te gast in Wessem. Een dorp waar veel saamhorigheid bestaat.

 • Waar op initiatief van een regionale bank vertegenwoordigers van veel verenigingen zich gegroepeerd hebben om te kijken hoe de leefbaarheid voor de toekomst te versterken.
 • Daarnaast is erop initiatief van de dorpsraad een ambitieboek in de maak, waarin inwoners aangeven wat bijdraagt aan de vitaliteit in het dorp. Dit doen ze op allerlei manieren: Een verhaal, gedicht of met een foto. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. De uitkomst zal ook interessant zijn voor andere kernen in Maasgouw.
 • Ook is er met verenigingen intensief overleg hoe te komen tot een toekomstbestendige invulling en gebruik van de accommodaties.
 • En daarnaast praat en denkt een grote groep mensen ook actief mee over de hoogwaterbescherming.

Wessem is een goed voorbeeld hoe de gemeenschapszin ingevuld kan worden. Het was hier ook wel eens anders. Wido Smeets, auteur en redacteur, geboren en getogen in Wessem, schreef zaterdag in de Limburger: “In 1900 benoemde de bisschop een jonge pastoor voor Wessem. De priester blies de Harmonie Eendracht Maakt Macht nieuw leven in. Bij zijn benoeming had hij 2 opdrachten meegekregen. Dring het drankmisbruik terug, en breng de dorpelingen gemeenschapszin bij.” Dat laatste is in ieder geval gelukt!

Naast wat ik eerder noemde zijn er vele succesvolle initiatieven:

 • het Eetpunt en muziekmiddagen voor senioren,
 • speeltuin de Roetsj die door vrijwilligers wordt gerund,
 • de bloembakken die worden opgehangen en het centrum sieren,
 • en de herinrichting van de voetbalvelden met de vlinderidylle. 

En dan zijn er veel betrokken verenigingen. Zoals hier vandaag:

 • Harmonie Eendracht Maakt Macht,
 • Schutterij Sint Joris,
 • Wesjo, die het Koningsdagprogramma voor de kinderen organiseert, in samenwerking met de volleybalclub en kindervakantiewerk.

Ook in de andere kernen van gemeente Maasgouw vieren we vandaag Koningsdag.

Elk dorp op zijn eigen manier met eigen tradities.

Maar overal met enthousiaster vrijwilligers, gezinnen en verenigingen.
Het is een feestdag die we allemaal op een eigen manier invullen.

Ik wens u dan ook allen een mooie Koningsdag, waar u die verder vandaag nog gaat vieren.

Samen maken we Maasgouw!

Ik wil afsluiten met een driewerf hoera voor de Koning.

Lang leve de Koning!
Hoera, Hoera, Hoera!