HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Toespraken burgemeester Strous  |  Toespraak bevrijding Thorn, 19 september 2019

Toespraak bevrijding Thorn, 19 september 2019

Samen vieren we 75 jaar vrijheid in Maasgouw!

Dames en heren, jongens en meisjes,

Vandaag vieren we, hier in Thorn, 75 jaar na het beëindigen van de tweede wereldoorlog, onze vrijheid. Thorn is de eerste kern in de gemeente Maasgouw waar in 1944 de oorlog eindigde.

Elke dorpskern van Maasgouw geeft op zijn eigen wijze invulling aan het vieren van ‘75 jaar vrijheid’.

Verderop dit jaar en in de eerste maand van januari 2020. Door het verenigingsleven, het bedrijfsleven en actieve burgers wordt een divers palet aan activiteiten georganiseerd die in het teken staan van herdenken, vieren, bewustwording en inspiratie.

Ik proef dat het thema ‘vrijheid’ erg leeft in Maasgouw, zeker ook hier in Thorn. Wat een energie, creativiteit en betrokkenheid! Dat raakt mij. Hier staat een trotse burgemeester!

VRIJHEID IS ACTUELER DAN OOIT

75 jaar vrijheid… Het thema ‘vrijheid’ is wat mij betreft belangrijker en actueler dan ooit!

Leven in vrijheid is tot op de dag van vandaag geen vanzelfsprekendheid. Hiermee word ik elke ochtend weer geconfronteerd als ik, aan de ontbijttafel, de krant weer opensla.

De heer Rongen noemde net een aantal actuele kwesties.

Maar ook dichterbij huis, ‘om de hoek’,  kom ik als burgemeester onvrijheden tegen. Huiselijk geweld of kindermishandeling. Het speelt nog veel te vaak.

Ik was onlangs aanwezig bij een bijeenkomst van de LHBT gemeenschap, waaronder homo’s en lesbiennes. Daar bleek dat mensen zich vanwege hun geaardheid niet alleen onvrij maar soms zelfs onveilig voelen op straat. Dit zou in 2019 ondenkbaar moeten zijn.

Ook bij voetbalwedstrijden vinden er geregeld weerzinwekkende spreekkoren plaats, spelers worden uitgejouwd omwille van hun huidskleur. Het begrip ‘respect’ dat op de shirts van de scheidsrechters staat lijkt deze groepen niet te raken. Discriminatie ligt overal op de loer.

Onvrijheid is vaak onzichtbaar en dichterbij dan we misschien denken. Ik vind dat wij daar als gemeenschap een taak, een verantwoordelijkheid in hebben!

Vrijheid is een groot goed, van onschatbare waarde zelfs. Een belangrijke pijler van onze samenleving, de democratische rechtsstaat. Elk individu, ongeacht zijn afkomst, geaardheid of overtuiging, heeft er recht op om in vrijheid te leven. Daar moeten we niet mee marchanderen, daar moeten we ons over uitspreken, steeds opnieuw.

U, ik, SAMEN zijn we er verantwoordelijk voor om met elkaar in vrijheid te kunnen blijven leven. Vrijheid begint bij onszelf. Stel uzelf de vraag “Wat betekent vrijheid eigenlijk voor mij?”  En wat betekent mijn beeld van de vrijheid voor een ander?

75 JAAR BEVRIJDING IN THORN

Wat heeft de gemeenschap in Thorn, jullie, een indrukwekkend programma in elkaar gezet. Een divers programma, vandaag, morgen en zondag  waarbij het thema vrijheid vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Een programma dat bijdraagt aan bewustwording, inwoners van Maasgouw inspireert, tot nadenken aanzet en in beweging brengt.

IK ben dan ook trots op Thorn dat jullie de bevrijding op deze manier betekenis geven.

  • Of het nu het optreden van de  jeugdharmonie St. Michael Thorn.
  • Of de aankomst en presentatie van de ‘Landing and Liberation Rally’.
  • De Bigband en  het reünie-orkest
  • Of de Toneelvoorstelling “Schimmen” door Toneelgroep “Applaus”
  • Of de  de tentoonstelling ‘Blieve vertèlle’.(Abdijkerk) . Deze mooie tentoonstelling wordt zondag geopend en benadrukt het belang van het blijven delen van persoonlijke verhalen van ooggetuigen.

Bedankt!

Dank aan de Brigade Piron. Zij heeft Thorn in september 1944 bevrijd. In de straten van Thorn werd hard gevochten en er vielen doden, Duitsers werden krijgsgevangen  gemaakt.  In de maanden oktober en november 1944 liep er een frontlijn tussen Thorn en Wessem, de Duitsers verschansten zich in Wessem  en de soldaten van de Brigade Piron in Thorn. De inwoners van Thorn moesten evacueren en vluchtten naar Ophoven, Geistingen, Maaseik, Molenbeersel en Stramproy. Thorn lag regelmatig onder een deken van granaatvuur met een verwoestende werking.

Dank ook aan het Regiment Bevrijding- 5e linie, de opvolgers van de Brigade Piron.  Zij zijn in al die jaren, ondanks de drukke taken in België,  aanwezig om samen met ons stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers die wij op deze dag herdenken.

Door uw aanwezigheid bent u na al die jaren nog steeds een steun voor de nabestaanden van de slachtoffers. Heel veel dank!

Ook dank aan de Stichting Herdenking Thorn, die er elk jaar in slaagt om deze herdenking waardig en inhoudsvol te organiseren.  Bestuur en vrijwilligers, verenigingen die de bijeenkomst opluisteren, de basisschoolleerlingen uit meerdere landen, heel veel dank.

Samen maken we Maasgouw, samen staan we voor onze vrijheid.

HET DOORGEVEN VAN VRIJHEID - HET VERHAAL VAN DE FAKKEL

Tijdens de officiële openingen van alle evenementen in Maasgouw  worden fakkels ontstoken om zo het vrijheidsvuur van kern naar kern door te geven. Vandaag herdenken we onze vrijheid hier in Thorn en geven we de vrijheid, met een fakkel door. Eerst naar Wessem, dan naar Heel en Beegden en in januari naar Ohé en Laak, Stevensweert, Maasbracht, Brachterbeek en Linne.

Een lokale smid heeft mooie fakkels gemaakt, afgeleid van het logo van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Met het doorgeven van deze fakkel van dorp naar dorp wordt de saamhorigheid binnen Maasgouw rondom het organiseren van al deze activiteiten benadrukt. Net zoals het belang van het delen van de verantwoordelijkheid om onze verworven vrijheid te behouden.

ONTSTEKEN VAN HET VRIJHEIDSVUUR - DE FAKKEL

Ik nodig wethouder Lalieu, raadslid, Sjors Blomen en Jelle Tinnemans  uit om samen de fakkel te ontsteken.

Dank voor uw aandacht