HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Toespraken burgemeester Strous  |  Nieuwjaarstoespraak 3 janauri 2018

Nieuwjaarstoespraak 3 janauri 2018

Burgemeester Strous houdt nieuwjaarstoespraak

Tijdens de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Maasgouw op woensdag 3 januari hield burgemeester Strous zijn nieuwjaarstoespraak.

Veranderen Vernieuwen Verbeteren

Deze 3 woorden staan in mijn toespraak centraal.

Een terugblik op 2017

In de vorige nieuwjaarsbijeenkomst stond centraal het thema: “Samen maken we Maasgouw”. Ik vertelde u over onze toekomstvisie en vroeg u na te denken over een gezamenlijke viering van het tienjarig bestaan van onze gemeente.Veel initiatieven kwamen langs. We hadden een zeer inspirerende startavond over 10 jaar Maasgouw, hier in Don Bosco. Uiteindelijk zijn er meer dan 20 evenementen georganiseerd en financieel gesteund. Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!

 • Waren ze leuk? Ja.
 • Waren ze allemaal goed georganiseerd? Ja
 • Waren ze allemaal even spraakmakend? Misschien niet allemaal. Maar veranderen, vernieuwen, iets anders doen dan tot nu toe, gaat niet vanzelf. Dat kost tijd. Daarvoor moet iedereen creatief worden.

Ik denk bijvoorbeeld aan Jeroen de Leeuw. Hij gaf jonge DJ-talenten uit Maasgouw de kans én het podium tijdens RiverBeats Festival in Wessem. Het terras van de Knip werd omgevormd tot een echte Main Stage. Een groot feest voor jong en oud. Een vernieuwde aanpak, die aanspreekt.

(Veranderen Vernieuwen Verbeteren in 2018)

Voor 2018 staat veranderen, vernieuwen, verbeteren centraal. De titel ook van de gemeentebegroting.

Het gemeentehuis wordt verbouwd

Het wordt vernieuwd en daarmee verbeterd. Eind juli is het klaar. Gelijkvloers, drempelloos en overzichtelijk. We hebben dan voor alle inwoners een huis voor de gemeenschap in Maasbracht. Een gemeentehuis waar iedereen welkom is.Ik ga u net als afgelopen jaar vragen om met ons mee te denken. We willen iedereen bij de opening betrekken. Samen met u, willen we vanaf oktober tot december activiteiten organiseren in het gemeentehuis. Zodat iedereen het logisch vindt om er vaker te komen dan alleen voor het paspoort of een vergunning. Conny Salden heeft net uitgelegd hoe u uw ideeën hierover kunt aangeven op papier.

De gemeenteraadsverkiezingen

Een grote verandering in 2018 dient zich aan. De gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn aan zet en daarna ook de burger op 21 maart. Partijen moeten in hun verkiezingsprogramma’s aangeven welke vernieuwingen, veranderingen er nodig zijn om als gemeente nog beter te kunnen functioneren.

Hopelijk komen er boeiende verkiezingsthema’s, die u als burger aanspreken en waarvoor u zegt: “Ja, daarom ga ik stemmen”. 4 Jaar geleden was de opkomst 51%. Ik hoop dat we nu stijgen naar minimaal 60%. Ga stemmen! Roep de eigen jeugd, de buren, de collega’s of leden van verenigingen op, hun stem uit te brengen. Dit is democratie. Samen maken we Maasgouw!

(De raadsvergaderingen 2018)

Zolang Maasgouw bestaat hangt er een plezierige vergadersfeer bij onze raadsvergaderingen. Ik hoop dat straks in de nieuwe raadszaal in Maasbracht er óók een professionele sfeer blijft, dat we respectvol met elkaars meningen blijven omgaan. Sommigen vinden ons saai. Liever saai en goede besluiten, dan dagelijks in het nieuws zonder vooruitgang, zonder vernieuwing.

Veranderen Vernieuwen Verbeteren in clubs

 1. Velen van u zijn hier als vertegenwoordiger van een bedrijf, een vereniging of een groep. Er zijn overeenkomsten tussen waar u mee bezig bent en wij als gemeente. Ik sprak begin december met Berry Busschops, postcommandant van de brandweer Stevensweert. Hij vertelde dat het een hele opgave is om nieuwe leden te vinden voor het korps. Het korps is nu nog groot genoeg, maar ook dáár is het belangrijk om te vernieuwen. Nieuwe leden moeten geboeid raken voor het veranderende, maar o zo belangrijke, werk.
 2. Maar hoe krijgen we mensen enthousiast om zich aan te sluiten of aan te melden? Dezelfde vraag stellen ook de bestuurders van sportverenigingen en muziekverenigingen, van vasteloavundjvereinigingen, culturele organisaties en vrijwilligersorganisaties. Hoe komen we aan nieuwe leden en hoe bereiken we jongeren? Er vinden tal van leuke initiatieven plaats, er wordt al meer en meer samengewerkt tussen verenigingen. Maar de opgaven gelden voor alle verenigingen.
 3. Ook ondernemersverenigingen breken zich het hoofd over het bieden van attractieve programma’s. Een ondernemer moet meerwaarde zien in een lidmaatschap.
 4. In elke kern zijn initiatieven ontstaan waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten: Van ‘Het hemels eetpunt’ in Thorn tot ‘Aete wat de pot sjaftj’ op het Eiland in de Maas. Er zijn tal van inloopmiddagen.

Veranderen Vernieuwen Verbeteren in de gemeente

Samen moeten we blijven verbeteren, vernieuwen en veranderen, ieder vanuit een eigen startpositie. Ook als gemeente doen we dat. We denken na over onze rol en positie. We proberen in onze omgang met u als burger constant te vernieuwen.

 1. Er is een mediaplan: Hoe communiceren we via tv, radio, de krant, in ViaMaasgouw? Hoe gebruiken we social media, zoals Twitter, Facebook, Instagram en WhatsApp?
 2. We proberen onze dienstverlening aan te passen aan de wensen en nieuwe gewoonten van de burgers.
 3. We komen niet met kant en klare oplossingen bij bijvoorbeeld, de herinrichting van een straat. Maar we leggen witte vellen papier op tafel, waarin u kunt meetekenen hoe een straat er na een reconstructie uit moet zien.
 4. Er zijn dorpenoverleggen ontstaan. In Stevensweert met als vergezicht: ‘Samen fijn oud worden’. In Wessem is een ‘Dorpsraad’ en ook ‘Leef Linne’ kijkt naar het belang van de Linner gemeenschap.

Kortom door open te staan voor veranderingen komen we tot vernieuwing en verbetering.

Veranderen Vernieuwen Verbeteren binnen en buiten Maasgouw

Afgelopen maand verscheen een internationaal rapport van Thomas Piketty. De conclusie: de ongelijkheid neemt wereldwijd extreme vormen aan. De wereldeconomie is fors gegroeid, maar het rijkste deel van de wereldbevolking heeft er het meest van geprofiteerd. Ook in Nederland zijn de vermogens ongelijk verdeeld. Maar in het terugdringen ván die ongelijkheid doet Nederland het, op Scandinavië na, het allerbeste.

Een ander rapport verscheen ook afgelopen maand, van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hoe voelt de Nederlander zich? Ze deden onderzoek en vroegen de burgers hoe ze nu aankijken tegen het leven in vergelijking met 25 jaar terug. Veel is verbeterd, veel veranderd.

Het gaat met Nederland en de Nederlanders beter dan een kwart eeuw geleden. En dat vindt het overgrote deel van de Nederlanders.

 • Ons inkomen is gestegen.
 • Het opleidingsniveau van de bevolking is hoger dan toen.
 • De arbeidsparticipatie is hoger.
 • We leven langer.
 • Meer mensen sporten.
 • We kunnen vaker op vakantie.
 • De criminaliteit is lager.
 • Het vertrouwen in de politie is hoog.
 • Het vertrouwen tussen burgers onderling is ook hoog.
 • In tegenstelling tot wat men vaak hoort en leest, is het oordeel over immigratie een stuk positiever geworden.
 • De burger is níét ontevredener.
 • Hij is niét cynischer tegenover de politiek.

Maar zegt u: Hoe kan dit? Waarom horen we zo vaak het tegenovergestelde? Waarom krijgen populisten zo veel aandacht met het andere beeld: Dat er zo veel aan schort? Dat we moeten veranderen en terug gaan naar vroeger?

Als gemakkelijk antwoord kunnen we stellen: de media praten het ons aan. Ze vinden slecht nieuws beter dan positief nieuws. Doen te weinig moeite om het echte nieuws boven tafel te krijgen en kopiëren te gemakkelijk social media-kost.

Maar het ligt ook aan ons zelf.

 • Ik wil u meegeven dat we deze positieve kant van de werkelijkheid veel meer benadrukken.
 • Zonder te vergeten dat er heus zaken moeten verbeteren. Het is de opgave van de overheid, maar ook van verenigingen, instanties en bedrijven, om iets te doen aan ervaren misstanden.
 • Zonder te vergeten dat er ook veel mensen zijn, die het niet goed hebben, eenzaam zijn, achter blijven.
 • Daarvoor moeten we allemaal veranderen, vernieuwen en verbeteren. Als we dit samen doen, wordt de wereld beter.
 • Laat ons er samen aan werken dat het positieve beeld wat vaker in de spotlights geplaatst wordt.
 • Samen maken we de wereld beter, samen maken we Maasgouw.

Ik wens u allen een gelukkig Nieuwjaar.