HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Toespraken burgemeester Strous  |  Nieuwjaarstoespraak 2020

Nieuwjaarstoespraak 2020

Nieuwjaarstoespraak 2020 Gemeente Maasgouw, vrijdag 3 januari in CC Don Bosco in Heel

Beste aanwezigen,

Als ik zo rondkijk, zie ik in de zaal een brede afspiegeling van onze mooie gemeente Maasgouw! Hieruit maak ik op dat de betrokkenheid bij de gemeente groot is. Dat doet mij, en ik weet zeker ook de wethouders, goed. Het geeft mij energie en maakt mij een trotse burgemeester! Welkom!

Iedereen van ons heeft het afgelopen jaar leuke dingen meegemaakt, in gezinsverband, op het werk of in de gemeenschap, maar waarschijnlijk ook vervelende. Iedereen hoopt op een gelukkig 2020, en dat wens ik u ook toe! Ik wil met u een optimistisch, positief verhaal delen.

 • Allereerst een terugblik en vooruitblik
 • En dan: Hoe waarderen wij ons leven?
 • Ik eindig met enkele wensen

Om te beginnen: Aandacht voor bijzonderheden binnen de gemeente in het afgelopen jaar en het komende jaar.

We hebben meer inwoners in Maasgouw dan een jaar geleden, voor het tweede jaar op rij. Ik heb ze niet allemaal hoogstpersoonlijk geteld op nieuwjaarsdag. Maar er wonen nu 23.946 mensen in Maasgouw. Dat zijn er 233 meer dan een jaar geleden. Het doet me deugt om te zien dat de gemeente aantrekkelijk wordt gevonden om te wonen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek voorspelt voor de toekomst een groei van nu ruim 17 miljoen, naar 20 miljoen inwoners in Nederland.

Wageningse Wetenschappers schetsen een toekomst (binnen 100 jaar) waarin er sprake is van de groei van een zogenaamde Randzandstad langs de Maas. Daar horen wij ook bij.

Hoe dan ook, het is voor de leefbaarheid onze dorpen fijn als wij het inwonersaantal minimaal op peil houden.

Wat opvalt is dat het lijkt alsof er elk jaar weer meer en meer activiteiten plaatsvinden in Maasgouw.

De activiteiten voor 75 jaar bevrijding bijvoorbeeld. In elke kern zijn er mooie herdenkingen en wordt er op verschillende wijze invulling gegeven. Meest recent in Ohé en Laak/Stevensweert en Maasbracht. Binnenkort in Brachterbeek en Linne.

Er zijn nieuwe projecten van de grond gekomen het afgelopen jaar zoals:

 • plantenbakken fleuren onze kernen op.
 • Initiatieven voor nieuwe speel- en ontmoetingsplekken in de dorpen.
 • Ideeën voor behoud van de kermissen.
 • Ook voor ouderen zijn er tal van nieuwe activiteiten.      

Er zijn in onze dorpen overlegvormen. Ik denk bijvoorbeeld aan Leef Linne, de Dorpsraad Stevensweert en Wessem, Hieël Hael in Heel of het initiatief in Thorn en het verenigingsoverleg Beegden. Mensen voelen zich verantwoordelijk voor de eigen omgeving. De gemeenteraad heeft het initiatief genomen voor een kinderraad in Maasgouw. Hiermee openen we ook voor jongeren de mogelijkheid om mee te denken over de keuzes die we als gemeente moeten maken. Hopelijk wordt de kinderraad het komende jaar een groot succes. Op allerlei manieren werken we aan de zogenaamde “Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, global goals”.

 • Wethouder Tim Snijckers ging met alle verenigingen in overleg. Hier gaat een nieuwe kijk en samenwerking komen, binnen de sport en het culturele leven.
 • Wethouder Math Wilms werkt aan zorg en welzijn: aandacht voor eenzaamheid, aandacht voor positieve gezondheid en preventie.
 • Wethouder Carla Peters werkt met ondernemers aan samenwerking, vernieuwing en extra werkgelegenheid.
 • Wethouder Johan Lalieu werkt aan de regionale energiestrategie. Hoe halen we in Maasgouw onze energiedoelen? Hoe werken we duurzaam  aan een prettig leven voor ons zelf, voor onze kinderen, en dat mag ik nu als verse opa zeggen: voor onze kleinkinderen?
 • Met het wegvallen van het weekblad ViaMaasgouw, zullen we samen met verenigingen, parochies en burgerinitiatieven met oplossingen komen om elkaar in Maasgouw goed te informeren. We hebben al Internet, Facebook, Instagram en de digitale nieuwsbrief, zorg dat u er bij bent

Het tweede thema : Hoe waarderen wij ons leven?

Hoe gaat het nu eigenlijk met u in Nederland en in Maasgouw. Hoe waarderen wij eigenlijk ons leven? Dit zijn vragen waar het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek naar doet. In “de Sociale Staat van Nederland” lezen we het verslag.

 • Eén gezondheidsmaat is de levensverwachting. Tussen 2008 en 2018 steeg de gemiddelde levensverwachting in Nederland, en deze stijging was voor mannen sterker dan voor vrouwen.
 • Steeds minder mensen voelen zich weleens onveilig en Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over de leefomgeving.
 • Wanneer we kijken naar de frequentie van contact met familie en vrienden zien we dat de besteding van de vrije tijd en het sociale leven op peil blijven.
 • Meer dan de helft van de Nederlanders sport wekelijks en bijna 90% van de bevolking bezoekt een vorm van kunst of erfgoed.
 • Het aantal vrijwilligers, de politieke betrokkenheid en de deelname aan verkiezingen, blijft stabiel.
 • Het aantal leden van politieke partijen steeg. Ook de politieke interesse stijgt net als het aantal mensen dat geneigd is te gaan protesteren of protesten steunt. De protesten van bouwers, boeren en leraren als voorbeeld.
 • De tevredenheid met het eigen leven is groot, gemiddeld een rapportcijfer 7,8. Met zo’n cijfer kwam ik vroeger nooit thuis van de middelbare school. Had mijn moeder wel fijn gevonden.

Nederlanders waren en zijn zeer tevreden met hun persoonlijk leven in het algemeen.

De Koning zei in zijn Kersttoespraak: “Gemiddeld genomen zijn we gelukkig.”

Net voor nieuwjaar publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek een onderzoek dat dit bevestigt.

 • Maar niet iedereen is tevreden. Men ziet in het onderzoek een stijging van het aandeel mensen met een zogenaamde lage levenstevredenheid.

Er zijn drie opvallende afwijkingen van de algemene trends.

 • Allereerst verbeterde de leefsituatie van ouderen, maar nam hun levenstevredenheid niet toe.
 • Van mensen zonder werk nam de tevredenheid met het leven af, terwijl hun leefsituatie gelijk bleef.
 • Bij de lager opgeleiden is de trend zelfs tegengesteld: hun leefsituatie verbeterde, maar hun levenstevredenheid nam af.

Het gaat om een kleine groep.

Dames en heren, misschien hoort u ook tot die kleine groep, dan is de vraag:

 • Kunnen wij er als gemeente iets aan doen?
 • Móeten we er als gemeente iets aan doen?
 • Vanuit de Rijksoverheid was de slogan: zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid bij de burger, en als het echt niet kan, komt de overheid uw helpen.
 • Heeft de ontevredenheid met dit het beleid te maken?
 • We zien bijvoorbeeld dat  het adagium: “zo lang mogelijk zelfstandig wonen” een keerzijde heeft. Niet iedereen kan de regie voeren over zijn leven. Eenzaamheid en verwaarlozing komen voor.
 • We constateren ook: meer en meer maken we als lokale overheid een andere beweging, we maken beleid om armoede tegen te gaan, eenzaamheid te voorkomen.
 • We komen bij mensen achter de voordeur, die het niet alleen meer redden, we zien ook verwarde personen.
 • Veel vrijwilligers, mantelzorgers, zoals hier aanwezig zetten zich in om hier iets aan te doen. De voorbeelden somde ik in het begin op. Hulde!

Het rapport “de Sociale Staat van Nederland” constateert verder het volgende:

 • Burgers zijn tevredener over hun leven als ze meedoen in de samenleving, zoals het doen van vrijwilligerswerk. Dit gegeven maakt dat onze inzet als gemeente en de inzet van verenigingen en particulieren, om mensen actief te betrekken bij activiteiten, effectvol is.
 • Als men meedoet is men ook meer tevreden over de democratie en is er meer vertrouwen in zichzelf, in anderen en in de regering. Ook daarom is bevorderen van een actieve samenleving van belang.
  • Daar zetten we als gemeente op in.
  • Daar zetten al die burgerinitiatieven in de dorpen, zoals ik ze noemde, ook op in. Ga zo door!

Dames en heren, ik blikte terug en vooruit en zoemde in op hoe het met ons gaat.

Tot slot mijn wens voor het komend jaar.

 • We zijn net 2020 binnengetreden. Het derde decennium van de 21ste.
 • We hebben een gemeente met veel gemeenschapszin, waar mensen graag zijn en komen wonen.
 • We geven ook in Maasgouw onze kwaliteit van leven een 7,8.

Ik hoop dat aan het einde van het jaar iedereen met zo'n rapportcijfer thuis komt.

 • Laat ons oog houden voor elkaar, naar elkaar blijven omzien. Dat draagt bij aan ieders geluk.

Ik wens u toe: Een gezond en vooral een gelukkig 2020 in Maasgouw!