HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Register gemeentelijke regelingen

Register gemeentelijke regelingen

Gemeente Maasgouw werkt op verschillende gebieden samen met andere gemeenten. In sommige gevallen worden afspraken rondom de samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Hieronder vindt u meer informatie over deze regeling en een overzicht van de gemeenschappelijke waar gemeente Maasgouw aan deelneemt.

Register

De wet die deze vorm van samenwerking mogelijk maakt en daar eisen aan stelt is de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is het college verplicht een register bij te houden van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Maasgouw deelneemt. In dit register wordt per regeling het volgende benoemd: 

 • de deelnemers;
 • de wettelijke voorschriften
 • de overgedragen bevoegdheden
 • het adres en de plaats van vestiging
 • of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Overzicht gemeenschappelijke regelingen Maasgouw

Gemeente Maasgouw neemt deel aan de verschillende gemeenschappelijke regelingen, namelijk:

 • Gemeenschappelijke regeling MER
 • Gemeenschappelijke regeling Westrom
 • Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg- Noord
 • Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland
 • Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
 • Gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord
 • Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas- Swalm- Nette

Download hieronder het complete overzicht (maart 2021)