HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Raadsvragen

Raadsvragen

Op basis van art. 38 Reglement van Orde van de gemeenteraad, hebben de raadsleden het recht om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Vanaf 1 januari 2019 kunt u de raadsvragen terug vinden in het online vergadersysteem van de gemeente Maasgouw via 'Agenda raadsvergadering'.

De raadsvragen kunt u vinden door aan de linkerzijde van de pagina met het kalenderoverzicht op 'Raadsvragen art, 38 RvO' te klikken.

Archief