HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Raadsvragen

Raadsvragen

Op basis van art. 38 Reglement van Orde van de gemeenteraad, hebben de raadsleden het recht om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Op deze pagina treft u een overzicht aan van deze vragen, inclusief de beantwoording.

Archief