HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Onderscheidingen  |  Predicaat Koninklijk of Hofleverancier

Predicaat Koninklijk of Hofleverancier

Lees hier meer informatie over predicaat Koninklijk of Hofleverancier.

Predicaat Koninklijk

Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen (meer dan 100 leden/werknemers). Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger.

Koning kent predicaat toe

Alleen de Koning kan het predicaat toekennen. Het predicaat is strikt op naam en betekent dat de organisatie het predicaat Koninklijk mag toevoegen aan de naam en de Koninklijke Kroon in het logo mag opnemen. In overleg mag soms ook een gestileerde versie van de Koninklijke Kroon in het logo worden opgenomen.

Predicaat Hofleverancier

De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio en daarnaast minimaal honderd jaar bestaan (minder dan 100 leden/werknemers). De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn evenals de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn.

Ontstaan van het predicaat Hofleverancier

In 1815 voerde Koning Willem I het predicaat Hofleverancier in. Het predicaat geeft bedrijven het recht om het Koninklijk Wapen te voeren met daarbij de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier". Ook andere leden van het Koninklijk Huis konden het predicaat Hofleverancier verlenen met de toevoeging van hun naam. Er waren bijvoorbeeld bedrijven die het wapenschild van Prins Bernhard voerden.

In 1987 werd het stelsel herzien. Alleen het Staatshoofd kan het recht tot het voeren van het predicaat Hofleverancier verlenen. Er werd een nieuw wapenbord ontworpen met een moderne versie van het Koninklijk Wapen met de tekst: "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier". Alle bedrijven met het predicaat moeten zich sindsdien richten tot de Koning om het predicaat te laten bestendigen. Het predicaat wordt nu voor 25 jaar toegekend, waarna bestendiging kan worden aangevraagd voor een volgende periode van 25 jaar.

Aanvraagprocedure predicaat Hofleverancier

Documenten