HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners gekozen. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeenteraad van Maasgouw heeft 19 raadszetels en die zijn verdeeld over 6 partijen: Lokaal belang (7 zetels), CDA (5 zetels), VVD (2 zetels), Nieuw Links Maasgouw (2 zetels), Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) (2 zetels) en PWM-50PLUS (1 zetel). In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Met vragen over de raad kunt u contact opnemen met de griffie. 

Over de raad

Meer informatie over de samenstelling van de gemeenteraad en de taken en werkwijze.

Raadsvragen

Schriftelijke raadsvragen zijn vragen die door raadsleden worden gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. 

Bekijk de gestelde raadsvragen

Raadsvergaderingen en besluiten

In het online vergadersysteem van de gemeenteraad kunt u de agenda en stukken per raadsvergadering inzien. 

Via de link Raadsvergaderingen Maasgouw kunt u live meekijken met de raadsvergadering. Na afloop kunt u de raadsvergadering ook direct terugkijken. Ook zijn alle openbare vergaderstukken hier te raadplegen.

Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college van B&W aan de leden van de gemeenteraad. Deze bevatten informatie over een bepaald onderwerp.

Bekijk de raadsinformatiebrieven

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. U kunt bij de griffie terecht met vragen over vergaderingen, onderwerpen van de raadsagenda of als u  gebruik wilt maken van het spreekrecht. 

Contact via (0475) 85 28 03 of e-mail griffie@gemeentemaasgouw.nl.