HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners gekozen. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeenteraad van Maasgouw heeft 19 raadszetels en die zijn verdeeld over 6 partijen: Lokaal belang (7 zetels), CDA (5 zetels), VVD (2 zetels), Nieuw Links Maasgouw (2 zetels), Liberale Volkspartij Maasgouw (LVM) (2 zetels) en PWM-50PLUS (1 zetel). In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Contact

Met vragen over de raad kunt u contact opnemen met de griffie. Telefoonnummer (0475) 85 28 03 of e-mail griffie@gemeentemaasgouw.nl.

Raadsvergaderingen en besluiten

In het online vergadersysteem van de gemeenteraad kunt u de agenda en stukken per raadsvergadering inzien. Klik om het vergadersysteem te openen op de onderstaande link 'Agenda raadsvergadering'.

Via de link Raadsvergaderingen Maasgouw kunt u live meekijken met de raadsvergadering. Na afloop kunt u de raadsvergadering ook direct terugkijken. Ook zijn alle openbare vergaderstukken hier te raadplegen.

Vergaderschema 2020

Raadsinformatiebrieven

Vanaf 1 januari 2019 kunt u de raadsinformatiebrieven terug vinden in het online vergadersysteem van de gemeente Maasgouw.

Klik hier om de raadsinformatiebrieven van de gemeente Maasgouw in te zien.

Over de raad

Meer informatie over de samenstelling van de gemeenteraad en de taken en werkwijze. 

De raad in cijfers

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. U kunt bij de griffie terecht met vragen over vergaderingen, onderwerpen van de raadsagenda en u kunt zich bij de raadsgriffie (aan)melden als u gebruik wilt maken van het spreekrecht. 

Raadsvragen

Op basis van art. 38 Reglement van Orde van de gemeenteraad, hebben de raadsleden het recht om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Klik hier om de gestelde Raadsvragen in te zien.