HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeentelijke organisatie

Gemeentelijke organisatie

Servicecentrum MER

De gemeenten krijgen steeds meer taken opgelegd vanuit de landelijke en provinciale overheid. Ook de kwaliteitseisen van de inwoners nemen toe, zij willen snel en accuraat geholpen worden. Om aan deze eisen te voldoen werken steeds meer kleine gemeenten samen. Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen werken samen in het Servicecentrum MER. 

Bezwaar maken

U kunt bezwaar indienen tegen besluiten van de gemeente. Voor besluiten over gemeentelijke belastingen of de wet waardering onroerende zaken geldt deels een afwijkende procedure, deze informatie vindt u op de pagina Bezwaarschriften lokale heffingen

Mandaatregister

In het mandaat-, volmacht- en machtigingsregister staat vermeld wie en in welke gevallen namens het college van burgemeester of namens de burgemeester beslissingen mag nemen. Het register is op 14 maart 2019 in werking getreden.

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geeft burgers toegang tot veel informatie die bij de overheid aanwezig is. Uitgangspunt van de wet is dat bestuurlijke informatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Inkoop en aanbesteding

Informatie over de algemene inkoopvoorwaarden en het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Servicenormen

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening van goede kwaliteit is. Met de servicenormen verplichten wij ons zelf om de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn.