HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeente Maasgouw

Gemeente Maasgouw

Hier is het organogram van gemeente Maasgouw te vinden. Het is geen traditionele 'hark’ maar een ‘satellietmodel’. Alle teams zijn met elkaar verbonden, de directie bevindt zich in het midden. Dit geeft de integraliteit weer waar wij naar streven. Dat kunnen we alleen maar realiseren door samen te werken.

Organogram

De inrichting van de organisatie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  1. Beleid en uitvoering dicht bij elkaar: daar waar de uitvoering op afstand is gezet zorgen we voor verbinding. Daar waar de uitvoering nog in huis is, bundelen we de taken.
  2. Logische clustering van taken: we bundelen taken die vanuit de inhoud logisch met elkaar samenhangen. 
  3. Expliciet beleggen van de taken van opdrachtgever. We beleggen de eindverantwoordelijkheid hiervoor bij de leidinggevende. De uitvoering van deze rol ligt bij beleid. Het vormt onderdeel van de toekomstige rol van beleidsmedewerker.
  4. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie: we zetten in op taakvolwassenheid /professionaliteit van onze medewerkers. Dit betekent dat we daar zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid neerleggen. Onze leiding faciliteert en laat zo nodig los. Gezamenlijk geven we invulling aan benodigde randvoorwaarden.
  5. Behapbare span of support, met als richtsnoer: 15 – 25 fte. We spreken van span of support in plaats van span of control. Dit past bij ons uitgangspunt om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te beleggen.
  6. Zo min mogelijk managementlagen: we hanteren korte lijnen, willen efficiënt en effectief werken en zetten in op verantwoordelijkheid nemen. In lijn daarmee kiezen we daarbij voor zo min mogelijk managementlagen.