HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Commissies

Commissies

  • Raadscommissies

    Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft de gemeenteraad ervoor gekomen om per vergadercyclus 1 commissievergadering in te plannen, op dinsdag.

  • Rekenkamercommissie

    Elke gemeente is verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen. De gemeente Maasgouw heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met de gemeente Roerdalen. Deze gezamenlijke rekenkamercommissie is op 16 juli 2015 opgericht.