HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  College van B&W  |  Wethouder Lalieu

Wethouder Lalieu

Wethouder Lalieu

Wethouder Johan (J.A.L.) Lalieu
1e locoburgemeester

E-mail

j.lalieu@gemeentemaasgouw.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijk beheer (wegen, riolering, groen en verlichting)
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu-, natuur- en waterbeheer
 • Toerisme en recreatie
 • Economie
 • Ruimtelijke ordening (Wro)
 • Vergunningen
 • Evenementen (excl. kermissen)

Projecten

 • Havenfront Midden, Maasbracht
 • A2-ontsluiting Clauscentrale, Maasbracht
 • Tunnel Koeweide-A2, Maasbracht
 • Ontsluiting terrein Veestraat, Linne
 • Ontwikkeling kern Heel
 • Ontwikkeling kern Wessem
 • Ontwikkeling kern Linne
 • Chateau, Heel
 • Maasresidence & Land van Thorn
 • Belevenispark Daelzicht, Heel
 • Fun Beach Leerke Ven, Panheel
 • Eiland in de Maas, Ohé en Laak en Stevensweert
 • Nautische infra Maasplassen
 • IKL (landschap)
 • Natte bedrijventerreinen (Maasbracht – Wessem – Panheel)
 • Edelchemie, Panheel
 • Beegderveld, Beegden

Nevenfuncties
 

Naam organisatie Ambtsgebonden Betaald/onbetaald
Lid Algemeen bestuur MER X Onbetaald
Bestuursvoorzitter Reinigingsdienst Maasland X Onbetaald
Bestuurslid Afvalsamenwerking Limburg (ASL) X Onbetaald
Lid Regionaal Mobiliteits Overleg X Onbetaald
Lid Waterpanel Maas X Onbetaald
Lid Bestuurlijk overleg Waterschap Peel- en Maasvallei X Onbetaald
Lid Bestuurlijk overleg Waterschap Roer en Overmaas X Onbetaald
Lid Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten X Onbetaald

SML (Samenwerking Midden Limburg) Voorzitter/initiator Recreatie & Toerisme
Lid bestuurlijk overleg E&E, L&N, M&I

X Onbetaald
Lid Waardevol Cultuur Landschap (WCL) X Onbetaald
Lid Taakgroep Maas X Onbetaald
Stuurgroep Vitaliteit Verblijfsrecreatie lid namens Midden-Limburg X Onbetaald 

Artikelen

Toespraken