HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  College van B&W  |  Gemeentesecretaris Ploeg

Gemeentesecretaris Ploeg

Wim (W.R.J.H.) Ploeg
Hoofd ambtelijke organisatie

De heer Wim Ploeg is sinds 1 september 2013 gemeentesecretaris van de gemeente Maasgouw. De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel. Hij is de hoogste ambtenaar van de gemeente. Bovendien is hij de eerst aangewezene om het college van Burgemeester en Wethouders te adviseren. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de aanstelling van de gemeentesecretaris.