HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  College van B&W  |  Burgemeester Strous

Burgemeester Strous

Burgemeester Stef (S.H.M.) Strous

E-mail

s.strous@gemeentemaasgouw.nl

Portefeuille

  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Rechtsorde, veiligheid en handhaving
  • Dienstverlening en communicatie
  • Organisatie, personeel en bedrijfsvoering

Expeditie Maasgouw

Een jaar lang ging burgemeester Strous op stap samen met wethouders, raadsleden en ambtenaren, actief op zoek naar het onbekende dat leeft in de straat, op het plein, bij de club en op school. Dit alles onder de noemer ‘Expeditie Maasgouw’. Een ontdekkingsreis binnen de eigen gemeente, met als doel er achter te komen wat er leeft en wat er nodig is om de welvaart en het welzijn in de gemeente te verhogen.

Wekelijks kwam de burgemeester op informele basis in contact met de meest uiteenlopende inwoners. Het resultaat bestaat uit 53 expedities. Deze verhalen, soms ontroerend, af en toe verrassend, brachten een actueel en duidelijk beeld van wat er leeft onder inwoners van Maasgouw. Zonder uitzondering leverden de verhalen een bijdrage aan een frisse visie op onze gemeente en haar inwoners. Van iedere ontmoeting is enerzijds een intern verslag en anderzijds een reisverslag gemaakt. De reisverslagen van alle ontmoetingen staan nu gebundeld in het boek Expeditie Maasgouw: Midden in de samenleving.

Burgerjaarverslag

Toespraken