HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bezwaarschriften lokale heffingen

Bezwaarschriften lokale heffingen

Als u van mening bent dat de WOZ-waarde van uw pand op een te hoog bedrag is vastgesteld of als u het niet eens bent met de aanslag gemeentelijke belastingen, de u opgelegde leges, lijkbezorgingsrechten of marktgelden dan kunt u bezwaar maken. 

Bezwaar WOZ-waarde en aanslagen gemeentelijke belastingen

Gemeente Maasgouw werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen). Voor informatie of het indienen van een bezwaar WOZ-waarde en aanslagen gemeentelijke belastingen kunt u terecht op www.bsgw.nl.

Bezwaar leges, marktgelden en lijkbezorgingsrechten

Alleen voor bezwaar leges, marktgelden en lijkbezorgingsrechten kunt u binnen 6 weken na dagtekening schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van de gemeente Maasgouw, Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht. Belangrijk is dat uw bezwaarschrift goed gemotiveerd is en de datum, uw naam en adresgevens bevat en ondertekend is. Als u een bezwaar indient, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.  Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.