HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Begroting en Jaarrekening  |  Programmabegroting 2019

Programmabegroting 2019

In de raadsvergadering van 8 november 2018 is de programmabegroting 2019 vastgesteld.

U kunt hieronder het filmpje met speerpunten van deze begroting bekijken en de vastgestelde begroting inzien.