HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Begroting en Jaarrekening  |  Kadernota 2019

Kadernota 2019

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 is de Kadernota 201vastgesteld.

Tijdens een raadsconferentie geven raadsleden hun prioriteiten aan voor de toekomst. Het college van B&W legt de gemeenteraad een kadernota voor. Dit is op basis van een ambtelijke inventarisatie van nieuwe wettelijke taken, oud beleid dat beslag legt op nieuw geld, nieuwe beleidsinitiatieven en kaderstellende onderwerpen. Download hier de Kadernota 2019 (pdf - 882 kB).