HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Begroting en Jaarrekening  |  Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2017

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 zijn de Jaarstukken 2017 vastgesteld.

In de Jaarstukken 2017 (pdf - 5,13 MB) wordt verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid zoals vastgesteld in de Programmabegroting 2017. De jaarstukken beginnen met een samenvatting.