HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Begroting en Jaarrekening

Begroting en Jaarrekening

Programmabegroting 2020

In de raadsvergadering van 5 november 2019 is de programmabegroting 2020 vastgesteld. 

Kadernota 2020

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 is de Kadernota 2020 vastgesteld.

Jaarstukken 2018

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 zijn de Jaarstukken 2018 vastgesteld.