HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Begroting en Jaarrekening

Begroting en Jaarrekening

Kadernota 2021

In de raadsvergadering van  7 juli 2020 is de Kadernota 2021 voor kennisgeving aangenomen. Bekijk hier de Kadernota.

Programmabegroting 2020

In de raadsvergadering van 5 november 2019 is de programmabegroting 2020 vastgesteld. Bekijk hier de programmabegroting.

Jaarstukken 2019

In de raadsvergadering van 7 juli 2020 zijn de jaarstukken 2019 vastgesteld:

Jaarstukken 2018

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 zijn de Jaarstukken 2018 vastgesteld: