HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Begroting en Jaarrekening  |  Programmabegroting 2020

Programmabegroting 2020

Maasgouw leeft! Dat is de naam van de programmabegroting die dinsdag 5 november door de gemeenteraad is goedgekeurd. In de programmabegroting staan de kosten voor alle plannen en programma's die met de gemeenteraad zijn afgesproken. 

Gemeentejournaal 5 november 2019